Oznamy 18.02.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 19. februára 2018 do 25. februára 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

19.02. 

Féria

1800

  + manžel Alojz a svokor Augustín

Utorok

20.02.

Féria

1800

  K úcte Ducha Svätého

Streda

21.02.

Féria

1800

  + Ján Hudec

Štvrtok

22.02.

Katedra Sv. Petra,

apoštola, sviatok

1800

  + brat Anton a sestry

Piatok

23.02.

Féria

1800

  + rodičia Chmelanoví a ostatní + z rodiny

Sobota

24.02.

Féria

1800

  + manžel Ondrej, rodičia a strýko Štefan

Nedeľa

25.02.

2. Pôstna Nedeľa

0800

  + otec Štefan a matka Mária

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na marec.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Od zajtra 19.02. do 25.02.2018 budeme mať v niektorých farnostiach nášho dekanátu duchovnú obnovu na tému encykliky sv. Jána Pavla II. „Cirkev žije z Eucharistie“.

Viac informácií je na plagáte na výveske.

 

Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu, záväzný je iba jeden deň.

Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál