Oznamy 25.02.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 26. februára 2018 do 04. marca 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

26.02. 

Féria

1800

  + manžel Peter a rodičia z oboch strán

Utorok

27.02.

Féria

1800

  + rodičia Ondrigoví a starí rodičia z oboch strán

Streda

28.02.

Féria

1800

  + Imrich, Anna, Regina a ostatní + z rodiny

Štvrtok

01.03.

Féria

1800

  Za požehnanie a ochranu pre Deti viery a trpiace deti

Piatok

02.03.

Féria

1800

  + Milan, Emil a Mária a + Jolana, Anton a Mária

Sobota

03.03.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša Za ružencové bratstvo

1800

  + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán

Nedeľa

04.03.

3. Pôstna Nedeľa

0800

  + Magdaléna Chovancová

1000

  Za farníkov

 

    

 

Jarná zbierka na Charitu minulú nedeľu vyniesla 815,01€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, utorok a stredu od 16:00 a vo štvrtok a piatok od 15:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude v našom kostole o 17:00 modlitba chvál.

 

Pútnici, ktorí idú s farnosťou Červeník do Sv. zeme, budú mať spoločné informačné stretnutie v pondelok 05.03. o 19:00 v kostole v Červeníku.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.10.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.11.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál