Oznamy 04.03.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 05. marca 2018 do 11. marca 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

05.03. 

Féria

1800

  + rodičia Františka a Pavol Košťál

Utorok

06.03.

Féria

1800

  + manžel Emil, otec Jozef a ostatní + z rodiny

Streda

07.03.

Féria

1800

  + manžel Imrich a sestra Magdaléna

Štvrtok

08.03.

Féria

1800

  + Mária Kudlová

Piatok

09.03.

Féria

1800

  + Juliana Zacharová

Sobota

10.03.

Féria

1800

  + Jozef a Jozefína Hraškoví

Nedeľa

11.03.

4. Pôstna Nedeľa

0800

  Za tých, čo majú v marci narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes o 17:00 bude v našom farskom kostole modlitba chvál.

 

Zajtra budú dekanátne kňazské rekolekcie v Maduniciach, začneme sv. omšou o 09:30.

 

Pútnici, ktorí idú s farnosťou Červeník do Sv. zeme, budú mať spoločné informačné stretnutie v pondelok 05.03. o 19:00 v kostole v Červeníku.

 

V stredu „detská“ sv. omša nebude (jarné prázdniny).

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Od soboty 10.03. sa začneme modliť deviatnik ku sv. Jozefovi 10 minút pred sv. omšou.

 

Kristus ako nevinný obetovaný baránok sa obetoval za nás, za naše hriechy.

Práve túto pravdu vyjadruje aj znázornenie baránka, ktoré poznáme počas Veľkonočných sviatkov. Radi by sme vám do Vašich domácnosti ponúkli pečených veľkonočných baránkov, ktorých vlastnoručne vyrobili, upiekli a ozdobili veriaci z našej farnosti Pavlovce nad Uhom. Baránky tak môžu byť veľmi peknou veľkonočnou ozdobou Vašich príbytkov. Odporúčaným milodarom 10€ (prípadne aj inou sumou), podporíte rozvoj pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom, ktoré je rodiskom Anky Kolesárovej, mučenice čistoty (v súčasnosti prebieha proces jej blahorečenia). Jej život a príklad priťahuje množstvo mladých ľudí, ktorí prichádzajú do jej rodiska na Púte radosti, Púte zrelosti, Púte rodín...

 

ABÚ v Trnave povolil našej farnosti zbierky pre potreby farnosti kvôli fare(statika, iné dispozičné riešenie vnútorných schodov a archívu – už máme niektoré návrhy – môžete si ich po sv. omši pozrieť a vyjadriť sa k nim). Tieto zbierky sa nesmú kryť so zbierkami vyhlásenými ABU v Trnave (na tento rok je ich 9; najbližšie bude na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom 18.03., potom Boží hrob 30.-31.03., na kňazský seminár 22.04., katolícke masmédiá 13.05. a na dobročinné diela Svätého otca 24.06.).

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzityso sídlom v Bratislave na Kostolnej ulici, otvára v akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni sa môžu prihlásiť do 31.03.2018. Viac informácií nájdete na stránke tftu.sk.

 

Prihlášky na birmovku si môžete vyzdvihnúť u mňa po sv. omši - žiaci 7. ročníka ZŠ a starší.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať v pondelok 19.03.2018.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.11.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.12.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál