Oznamy 18.03.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 19. marca 2018 do 25. marca 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

19.03. 

Sv. Jozefa,

ženícha Panny Márie, slávnosť

1800

  + otec Jozef, brat Jozef a švagriná Eva

Utorok

20.03.

Féria

0700

  na úmysel celebranta

Streda

21.03.

Féria

1800

  + Anna, Valéria a Jozef Zlámaloví

  a starí rodičia Zlámaloví, Bartoňoví a Srnčíkoví

Štvrtok

22.03.

Féria

0700

  na úmysel celebranta

Piatok

23.03.

Féria

0700

  na úmysel celebranta

1700

  Pobožnosť krížovej cesty

Sobota

24.03.

Féria

0900 - 1130

  Možnosť prijať sviatosť zmierenia

1300 - 1500

  Možnosť prijať sviatosť zmierenia

1800

  + rodičia z oboch strán a brat Ján

Nedeľa

25.03.

 Kvetná Nedeľa

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za dar života

  z príležitosti 70. narodenín

 

    

 

Dnes sa z nariadenia KBS uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

 

Prihlášky na birmovku si môžete vyzdvihnúť u mňa po sv. omši - žiaci 7. ročníka ZŠ a starší.

Ak by boli dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania, tak môžu prísť kedykoľvek osobne.

 

Pokračujeme v spovedaní pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov.

Dnes spovedáme popoludní v Bučanoch, v utorok popoludní v Ratkovciach a Žlkovciach, vo štvrtok dopoludnia aj popoludní v Červeníku, v piatok popoludní v Trakoviciach, v sobotu od 09:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:00 v Leopoldove a na budúcu nedeľu popoludní v Malženiciach. Rozpis spovedaní je na výveske. Využite ponúknuté možnosti na zmierenie s Bohom, ktoré nás môže viesť k zmiereniu na ostatných rovinách nášho života.

Chcel by som vás poprosiť, aby ste rešpektovali čas spovedania, lebo v sobotu po spovedaní bude upratovanie kostola.

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať v pondelok 19.03.2018 od 08:30.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Zmena času zo zimného na letný – čiže posúvanie hodín o hodinu dopredu – bude na budúcu nedeľu, kedy sa bude posúvať čas z 02:00 na 03:00.

 

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorým si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v nedeľu od 15:00.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál