Oznamy 01.04.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 02. apríla 2018 do 08. apríla 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

02.04.

Veľkonočný Pondelok

0800

  Za dar Božieho milosrdenstva pre Emíliu

1000

  + Margita, Peter, Vincent

  a ostatní z rodiny Luhovej a Šípkovej

Utorok

03.04.

Veľkonočný Utorok

0800

  Na úmysel Ordinára

Streda

04.04.

Veľkonočná Streda

1800

  + Ladislav Paulovič

Štvrtok

05.04.

Veľkonočný Štvrtok

1800

  + Jozef, Margita a Ondrej, + starí rodičia

  a ostatní z rodiny

Piatok

06.04.

Veľkonočný Piatok

1800

  + manželka Jarmila a rodičia Stanislav a Júlia

Sobota

07.04.

Veľkonočná Sobota

1500

  Sobáš so sv. omšou

  Lukáš Trnka – Barbora Bobeková

1800

  Za ružencové bratstvo

Nedeľa

08.04.

2. Veľkonočná Nedeľa -

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

0800

  + Karol Oboril

1000

  Za farníkov

1500

  Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

 

    

 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému a požehnanému Trojdniu v našej farnosti a to v prvom rade svojim osobným prežívaním veľkonočných tajomstiev a zapojením sa do liturgie.

 

Dnes bude veľkonočná farská ofera.

 

V tomto týždni máme veľkonočnú oktávu - slávime každý deň ako Veľkonočnú nedeľu.

Je to pre nás príležitosť lepšie prežívať veľkonočné tajomstvo.

 

V pondelok stretnutie drobcov nebude.

 

Farský úrad v Červeníku oznamuje pútnikom do Izraela, že odchod je 03.04.2018 (v utorok) o 05:30 od reštaurácie Miháliková.

Treba prísť o 15 minút skôr kvôli naloženiu batožiny.

 

Od nedele 01.04. do nedele 08.04. organizuje farnosť Leopoldov v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou po prvýkrát zbierku trvanlivých potravín určených pre ľudí v núdzi. Zbierku trvanlivých potravín chceme v našej farnosti organizovať pravidelne každý mesiac, vždy počas prvopiatkového týždňa. Trvanlivé potraviny môžete priniesť do kostola a uložiť do pripravených košov alebo krabíc.

Počas jarnej zbierky teplých ponožiek sme vyzbierali a Trnavskej arcidiecéznej charite odovzdali 200 párov ponožiek.

Všetkým darcom ďakujeme a úprimné Pán Boh odplať.

 

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretnú prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu sa bude ružencové bratstvo modliť posvätný ruženec od 17:15 a po sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev. Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude o 17:00 modlitba chvál.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 15.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 16.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál