Oznamy 29.04.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. apríla 2018 do 06. mája 2018

   

 

     

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.04.

Féria

0800

  Za tých, čo majú v apríli narodeniny alebo meniny

Utorok

01.05.

Sv. Jozefa, robotníka,

ľubovoľná spomienka

0800

  + Mikuláš Adamkovič a rodičia z oboch strán

Streda

02.05.

Sv. Atanáza, biskupa

a učiteľa cirkvi, spomienka

 

1800

  + Ľubomír Folttíny

Štvrtok

03.05.

Sv. Filipa a Jakuba,

apoštolov, sviatok

1800

  + manžel, rodičia z oboch strán, brat

  a ostatní z rodiny

Piatok

04.05.

Sv. Floriána, mučeníka,

ľubovoľná spomienka

1800

  + rodičia Gertrúda a Eduard a ostatní z rodiny

Sobota

05.05.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Ján Bednárik, manželka Amália a syn Ľubomír 

Nedeľa

06.05.

6. Veľkonočná Nedeľa

0800

  + Viola Bošanská

1000

  Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

 

 

    

 

Zbierka na seminár minulú nedeľu vyniesla 767,17€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Stretnutie birmovancov bude v pondelok o 18:30.

 

Od pondelka 30.04. do nedele 06.05. organizuje farnosť Leopoldov v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou zbierku trvanlivých potravín určených pre ľudí v núdzi. Zbierku trvanlivých potravín chceme v našej farnosti organizovať pravidelne každý mesiac, vždy počas prvopiatkového týždňa. Trvanlivé potraviny môžete priniesť do kostola a uložiť do pripravených košov alebo krabíc.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok a utorok po rannej sv. omši a v stredu, štvrtok a piatok od 16:00. Je to ponuka zvlášť pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré na budúcu nedeľu prvýkrát prijmú Eucharistického Krista.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretnú prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Spoveď v prvom rade pre prvoprijímajúce deti ale prípadne aj pre ďalších, bude v sobotu od 10:00.

Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10:00 bude v našej farnosti slávnosť 1. svätého prijímania detí.

Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste nechali na tejto svätej omši priestor rodičom, krstným rodičom a rodinným príslušníkom.

 

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. Budeme sa modliť Loretánske litánie 15 minút pred sv. omšami.

 

Spoločenstvo L'múry pozýva všetkých školákov na druhý ročník farského denného tábora, ktorý sa bude konať 02.-06.07.2018.

Cena tábora je 25€. Bližšie info na výveske.

Prihlášku je možné si vyzdvihnúť v sakristii alebo priamo u animátorov. Tešíme sa.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 2.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál