Oznamy 13.05.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 14. mája 2018 do 20. mája 2018

   

 

     

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

14.05.

Sv. Mateja,

apoštola, sviatok

1800

  + Milan Gucman

Utorok

15.05.

Féria

1700

  Modlitba ruženca,

  Loretánske litánie a deviatnik k Duchu Svätému

Streda

16.05.

Sv. Jána Nepomuckého,

kňaza a mučeníka, spomienka

1700

  Modlitba ruženca,

  Loretánske litánie a deviatnik k Duchu Svätému

Štvrtok

17.05.

Féria

1700

  Modlitba ruženca,

  Loretánske litánie a deviatnik k Duchu Svätému

Piatok

18.05.

Féria

1800

  Za skupinu Modlitby matiek

  a všetky matky vo farnosti

Sobota

19.05.

Féria

1800

  + Ján Svačina

Nedeľa

20.05.

Zoslanie Ducha Svätého,

slávnosť

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 60 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

 

 

 

    

 

Osobitne by som sa chcel poďakovať všetkým rodičom a deťom zúčastneným na slávnosti prvého prijatia Eucharistie, pre ktorých to nebola iba pekná slávnosť, ale prehĺbenie života s Kristom prítomným v Eucharistii a odpúšťajúcim vo sviatosti zmierenia.

 

Charita ďakuje všetkým štedrým darcom, vďaka ktorým sa v prvopiatkovom týždni vyzbieralo 111 kusov trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi. Podrobnejší rozpis nájdete zverejnený vonku na výveske.

 

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu.Záväzný je iba jeden deň.

Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 

V piatok adorácia nebude.

 

V sobotu bude večerná sv. omša zo Svätodušnej vigílie – tak ako na veľkonočnú vigíliu bude viac čítaní zo Starého zákona, aby sme lepšie mohli vnímať dar Zoslania Ducha Svätého. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Pokračujeme v deviatniku k Duchu Svätému.

Budeme sa ho modliť spolu s Loretánskymi litániami 25 minút pred sv. omšou; v utorok, stredu a štvrtok podľa rozpisu v oznamoch.

 

Púť detí do Marianky bude v sobotu 26.05.2018.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v zákristii. S deťmi môžu ísť aj rodičia.

Kvôli objednaniu autobusu by som poprosil nahlásiť sa do najbližšej soboty 19.05.

Viac informácií je na plagáte na výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 4.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál