Oznamy 20.05.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 21. mája 2018 do 27. mája 2018

   

 

     

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

21.05.

Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi, spomienka

1800

  + rodičia Michal a Jozefína a synovia

Utorok

22.05.

Féria

1800

  Na úmysel (T)

Streda

23.05.

Féria

1800

  + Rudolf Štefíček a ostatní z rodiny

Štvrtok

24.05.

Nášho Pána Ježiša Krista,

Najvyššieho a večného kňaza,

sviatok

1800

  + Milan Vnučko

Piatok

25.05.

Féria

1800

  + kňaz Anton Adamkovič

Sobota

26.05.

Sv. Filipa Neriho,

kňaza, sviatok

1800

  + matka Mária a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

27.05.

Najsvätejšej Trojice,

slávnosť

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 60 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

 

 

 

    

 

Zbierka na katolícke masmédiá minulú nedeľu vyniesla 650,73€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Chcel by som sa poďakovať chlapom, ktorí pomáhali pri oprave schodov na faru.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré by mali ísť na budúci rok na 1. sv. prijímanie, bude v utorok po sv. omši na fare.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretnli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na budúci piatok sa od 18:00 do cca 22:00 uskutoční v našej farnosti Noc kostolov, ktorej hlavným mottom bude:

„Zostávali cez NOC v blízkosti Božieho domu.“ Program je na výveske.

Ak by ste chceli, môžete pomôcť napečením niečoho dobrého, čo by ste mohli priniesť do piatku do 17:30.

 

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. Budeme sa modliť Loretánske litánie 15 minút pred sv. omšami.

 

Pozývame deti aj ich rodičov na púť detí do Marianky na budúcu sobotu 26.05.2018. Kto by mal záujem ísť, nech sa dnes nahlási v zákristii, aby sme vedeli, či je potrebné objednať autobus – inak sa pôjde osobnými autami.

Bližšie informácie sa účastníci dozvedia v stredu po sv. omši.

 

Na budúcu nedeľu bude v Červeníku popoludní Deň rodiny. Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál