Oznamy 27.05.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 28. mája 2018 do 03. júna 2018

   

 

     

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

28.05.

Féria

1800

  + matka Mária, otec Štefan a teta Oľga

Utorok

29.05.

Féria

1800

  + Valéria Opattová

Streda

30.05.

Najsvätejšieho Kristovho Tela

a Krvi, vigília slávnosti

1800

  + členovia ružencového bratstva

Štvrtok

31.05.

Najsvätejšieho Kristovho Tela

a Krvi, slávnosť

0700

  Za farníkov

1800

  Za tých, čo majú v máji narodeniny alebo meniny

Piatok

01.06.

Sv. Justína,

mučeníka, spomienka

1800

  Za Božiu pomoc v chorobe

Sobota

02.06.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  Za tých, čo majú v júni narodeniny alebo meniny

Nedeľa

03.06.

9. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + členovia ružencového bratstva

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes popoludní bude v Červeníku Deň rodiny.

Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na jún. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi sa uskutoční od pondelka 28.05. do nedele 03.06.2018. Prinesené trvanlivé potraviny ako napríklad konzervy, paštéty, polievky, sladkosti, a pod. môžete vložiť do krabíc, ktoré budú na to pripravené.

 

Stretnutie s rodičmi prvákov, ktorí sa chcú pripravovať na 1. sv. prijímanie, bude v utorok po sv. omši na fare.

 

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V prípade priaznivého počasia budeme mať procesiu po námestí.Chcel by som poprosiť tých, čo pripravovali oltáre minulý rok, či by ich mohli pripraviť na procesiu aj tento rok. Deti, ktoré by chceli rozsýpať lupienky počas procesie, nech si prinesú košíky na lupienky; bolo by pekné, keby prišli hlavne deti, ktoré boli v tomto roku na 1. sv. prijímaní. Kto by ste mali lupienky z kvetov, ktoré by sa mohli použiť pri procesii, môžete ich priniesť vo štvrtok pred sv. omšou.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.

Budeme sa modliť Loretánske litánie 15 minút pred sv. omšami.

 

Mesiac jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Budeme sa pred sv. omšami modlievať litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 15 minút pred sv. omšami.

 

V laviciach bude nový spevník formátu A5, kde budú piesne, ktoré nie sú v JKS.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 7.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál