Oznamy 17.06.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 18. júna 2018 do 24. júna 2018

   

 

     

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

18.06.

Féria

1800

  + manžel Karol Habiňák,

  rodičia z oboch strán a rodiny Svetlíková

Utorok

19.06.

Féria

1800

  + Agnesa Levčíková

Streda

20.06.

Féria

1800

  + Valéria, Katarína a ostatní z rodiny

Štvrtok

21.06.

Sv. Alojza Gonzágu,

rehoľníka, spomienka

1800

  + sestra Zdenka a otec Štefan

Piatok

22.06.

Féria

1800

  + rodičia Hubáčikoví a ostatní + z rodiny

Sobota

23.06.

Féria

1800

  + z rodiny Plevákovej

Nedeľa

24.06.

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa,

slávnosť

(12. Nedeľa v cezročnom období)

0800

  + Ladislav Zachar

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Mesiac jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Budeme sa pred sv. omšami modlievať litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 15 minút pred sv. omšami.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu bude v našej farnosti duchovná obnova pre ružencové bratstvo, ktorej termín bol naplánovaný pred niekoľkými mesiacmi.

Program duchovnej obnovy začne 08:50 modlitbou posvätného ruženca a bude pokračovať sv. omšou o 09:30 a po nej bude príhovor pátra Bruna Donovala, OP. Popoludní o 14:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone, o 15:00 modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a Eucharistické požehnanie.

 

Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na slávnosť 40-teho výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá sa uskutoční v sobotu 23.júna 2018 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

Program slávnosti je nasledovný:

9:15 h - Modlitba posvätného ruženca

10:00 h - Svätá omša v katedrálnom chráme (hlavný celebrant: J.Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov)

11:30 h - Slávnostný obed pre pozvaných hostí na Arcibiskupskom úrade

Organizačné pokyny:

Biskupi a kňazi sa budú obliekať do liturgických rúch v budove Marianum, vedľa Arcibiskupského úradu. Prosíme kňazov, aby si na slávenie Eucharistie priniesli so sebou albu a štólu bielej farby. Pri parkovaní a ostatnom programe úctivo prosíme dodržiavať usmernenia usporiadateľov. Slávnostný sprievod sa z budovy Marianum do Katedrály sv. Jána Krstiteľa pohne o 9:45 h.

Prosíme duchovné osoby, aby si podľa toho zariadili svoj včasný príchod do Trnavy.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Občianske združenie Bétel vás pozýva na 53. HC. Chvály, ktoré sa uskutočnia v sobotu 23. júna 2018 o 18:00 v Kine ÚSMEV v Hlohovci. Súčasťou programu je modlitba chvál, svedectvá, hudobný program a slovo v podaní hosťa Richarda Vašečku na tému “kresťanstvo ako životný štýl”.

Tešíme sa na Vás.

 

Prišla ponuka na detský tábor v Moravanoch nad Váhom, ktorý organizuje združenie saleziánskej mládeže Domka.

Viac informácií na plagáte vo výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál