Oznamy 22.07.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 23. júla 2018 do 29. júla 2018

   

 

     

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

23.07.

Sv. Brigity, rehoľníčky,

patrónky Európy, sviatok

1800

  Na poďakovanie s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

  pre Petra a Hanku a otca Jána

Utorok

24.07.

Féria

1800

  + manžel Peter Luha a ostatní z rodiny Luhovej

  a Šípkovej

Streda

25.07.

Sv. Jakuba,

apoštola, sviatok

1800

  + z rodiny Zlámalovej, Slaninovej a Ciriakovej

Štvrtok

26.07.

Sv. Joachima a Anny,

rodičov Panny Máriespomienka

1800

  + Gizela Kaššová a ostatní z rodiny

Piatok

27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov,

spomienka

1800

  + manžel Alexander Döme a dcéra

Sobota

28.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola, vigílía

slávnosti

1800

  na poďakovanie za 50 rokov života s prosbou

  o Božiu pomoc pre celú rodinu

Nedeľa

29.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola, slávnosť

(17. Nedeľa v cezročnom období)

0800

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na august.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V tomto týždni máme oslavu titulu nášho farského kostola, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pokračujeme v deviatniku k sv. Ignácovi, patrónovi našej farnosti. Budeme sa ho modliť 15 minút pred sv. omšou.

Tým pokračuje aj duchovná príprava na hody – oslavy Boha za dar patróna našej farnosti sv. Ignáca.

 

Pozývam vás na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou vo štvrtok od 17:00.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na budúcu nedeľu budeme mať vonkajšiu oslavu titulu nášho farského kostola a patróna našej farnosti sv. Ignáca z Loyoly.

V prípade priaznivého počasia bude sv. omša o 10:00 na námestí.

Na budúcu nedeľu bude hodová ofera.

 

Farnosť Hlohovec Vás srdečne pozýva na podvečer chvál na budúcu nedeľu 29.07.2018 do Farského kostola svätého Michala Archanjela v Hlohovci. Program bude začínať svätou omšou pre mladých o 16:45 hod. a po nej o 18:00 hod. vystúpi so svojím svedectvom a talentom uznávaný britský bubeník - Terl Bryant - zakladateľ žalmových bubeníkov. Súčasťou programu bude modlitba chvál aj prostredníctvom bubnov a perkusií. Tešíme sa na Vás.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál