Oznamy 29.07.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. júla 2018 do 05. augusta 2018

   

 

     

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola,

vigília slávnosti

1800

  + Pavel, Mária a starí rodičia

Utorok

31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola, slávnosť

1800

  + z rodiny Zlámalovej, Slaninovej a Ciriakovej

Streda

01.08.

Sv. Alfonza Márie de Liguori,

biskupa a učiteľa Cirkvispomienka

 

  

Štvrtok

02.08.

Féria

1800

  Za tých, čo majú v auguste narodeniny alebo meniny

Piatok

03.08.

Féria

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti

  50 rokov života

Sobota

04.08.

Sv. Jána Máriu Vianneya,

kňaza, spomienka

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  Na poďakovanie za úspešnú operáciu

  a 78 rokov života

Nedeľa

05.08.

18. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + sestra Margita a manžel

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes bude hodová ofera.

 

Farnosť Hlohovec Vás srdečne pozýva na podvečer chvál v nedeľu 29.07.2018 do Farského kostola svätého Michala Archanjela v Hlohovci. Program bude začínať svätou omšou pre mladých o 16:45 hod. a po nej o 18:00 hod. vystúpi so svojím svedectvom a talentom uznávaný britský bubeník - Terl Bryant - zakladateľ žalmových bubeníkov. Súčasťou programu bude modlitba chvál aj prostredníctvom bubnov a perkusií. Tešíme sa na Vás.

 

Prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi sa bude konať v našom kostole od pondelka 30.7. do nedele 5.8.2018.

Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín ako sú napríklad konzervy, paštéty, polievky, sladkosti, káva,čaj, cukor, olej, strukoviny, cestoviny a podobne.

 

2. augusta (vo štvrtok) možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Ešte sú voľné úmysly sv. omší na august.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 15.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 16.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál