Oznamy 23.09.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 24. septembra 2018 do 30. septembra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

24.09.

Féria

1800

  + Jozef, Melánia a Ladislav Sýkora

Utorok

25.09.

Féria

1800

  Za Božiu pomoc pre Jozefa

Streda

26.09.

Féria

1800

  + Emil Vnučko

Štvrtok

27.09.  

Sv. Vincenta de Paul,

kňaza, spomienka

1800

  + Emil Kaničár a ostatní + z rodiny

Piatok

28.09. 

Sv. Václava,

mučeníka, ľubovoľná spomienka

1800

  + Emília Šoková

Sobota

29.09.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,

archanjelov, sviatok

1600

  Sobáš

  Ján Kobelár – Petra Pocisková

1800

  Za farníkov

Nedeľa

30.09.

26. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Na poďakovanie za Božie dobrodenia

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu

1000

  Za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov života

 

 

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1346,15€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na október.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

 

Vo štvrtok 27.09.2018 od 17:00 vás pozývam na pobožnosť ku blahoslavenej sestre Zdenke.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na budúci víkend (28.-30.09.2018), bude v Trnave trojdnie Modlitieb matiek.

Viac informácií na plagáte vo výveske.

 

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, knihu a DVD na fare po sv. omšiach.

Poplatok je 5€. Privítame aj nových členov.

 

06.10.2018 (sobota) sa koná celoslovenská púť ružencových bratstiev.

Na túto púť môžeme ísť spoločne autobusom, odchod o 07:30, poplatok 6€ – prihlasovanie u p. Krilekovej do pondelka 01.10.2018. Program je na výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 7.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál