Oznamy 30.09.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 01. októbra 2018 do 07. októbra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

01.10.

Sv. Terézie od dieťaťa Ježiša

(z Lisieux), panny

a učiteľky Cirkvi, spomienka

1800

  + manžel Ladislav, rodičia z oboch strán

  a ostatní z rodiny

Utorok

02.10.

Svätých anjelov strážcov,

spomienka

1800

  + Mária Kadašová

Streda

03.10.

Féria

1800

  + Rudolf Žovin

Štvrtok

04.10.  

Sv. Františka Assiského,

spomienka

1800

  Na poďakovanie za 55 rokov života

  a za ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

05.10. 

Sv. Faustíny Kowalskej,

panny, ľubovoľná spomienka

1800

  Za ružencové bratstvo

Sobota

06.10.

Féria

1800

  Za Božie požehnanie pre Majku

Nedeľa

07.10.

27. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 85 rokov života

 

 

 

    

 
Od pondelka začíname mesiac október, ktorý je mesiacom modlitby posvätného ruženca.
Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.
 
 
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje:
stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov
k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu)
 
V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok a utorok od 17:00 (vdp. Ján Bašo) a v stredu, štvrtok a piatok od 16:00.
Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.
 
Od 01.10. do 07.10. bude opäť v našom kostole príležitosť prispieť do prvopiatkovej zbierky trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi.
Aktuálne sú potrebné najmä rôzne mäsové a rybacie konzervy, paštéty,  mlieko a sladkosti. V septembri sa vyzbieralo 169 kusov potravín. Viac informácii nájdete na nástenke.
Všetkým darcom patrí vďaka.
 
V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti. Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).
Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare.
 
V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.
 
V piatok od 17:15 bude modlitba posvätného ruženca a po sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev. Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.
 
V piatok po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu sv. sestry Faustíny.
 
V piatok po sv. omši bývajú na fare stretká pre mládež. Všetkých mladých srdečne pozývame.
 
06.10.2018 (sobota) sa koná celoslovenská púť ružencových bratstiev do Šaštína.
Na túto púť môžeme ísť spoločne autobusom, odchod o 07:30, poplatok 6€ – prihlasovanie u p. Krilekovej do pondelka 01.10.2018. Program je na výveske.
 
Občianske združenie Bétel vás pozýva na 54. HC.Chvály, ktoré sa uskutočnia v sobotu 6. októbra 2018 o 18:00 v Empírovom divadle v Hlohovci. Súčasťou programu je modlitba chvál, slovo na tému "Zodpovednosť" a uctenie si relikvie Svätého Pátra Pia.
Tešíme sa na Vás.
 
Na budúcu nedeľu bude o 17:00 v našom farskom kostole modlitba chvál.
Túto modlitbu bude viesť skupina Lamačské chvály LCH live!
 
Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, knihu a DVD na fare po sv. omšiach. Poplatok je 5€.
Privítame aj nových členov.
 
Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 7.
V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 8.
 
 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál