Oznamy 07.10.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 08. októbra 2018 do 14. októbra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

08.10.

Féria

1800

  + Jozef Masaryk a dcéra Slávka

Utorok

09.10.

Féria

1800

  Za zdravie Jozefa

Streda

10.10.

Féria

1800

  + rodičia z oboch strán a brat Karol

Štvrtok

11.10.  

Sv. Jána XXIII.,

pápeža, ľubovoľná spomienka

1800

  + Oľga

Piatok

12.10. 

Féria

1800

  Na poďakovanie

Sobota

13.10.

Féria

1500

  Sobáš Lukáš Jurena – Jana Suchánková

1800

  Na poďakovanie za 45 rokov spoločného života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Nedeľa

14.10.

28. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + Mária, Jozef, Milan, Oľga

  a + z rodiny Krausovej a Patajovej

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

V pondelok máme dekanátne kňazské rekolekcie v Horných Zeleniciach.

Začneme sv. omšou o 09:30.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare.

Ak nepríde dieťa s rodičom do konca októbra na 2. preskúšanie a neodovzdá prihlášku na 1. sv. prijímanie, budem to považovať za nezáujem ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu)

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 8.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 9.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál