Oznamy 14.10.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 15. októbra 2018 do 21. októbra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša (Avilskej),

panny a učiteľky cirkvi, spomienka

1800

  + Anton Meliš, syn Anton a krstní rodičia

Utorok

16.10.

Féria

1800

  + manžel a + z rodiny Mihinovej a Lenghartovej

Streda

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka, spomienka

1800

  + rodičia, svokrovci a švagriná

Štvrtok

18.10.  

Sv. Lukáša,

evanjelistu, sviatok

1800

  + manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Piatok

19.10. 

Féria

1800

  + rodičia z oboch strán a brat Ján

Sobota

20.10.

Výročie posviacky chrámu,

vigília slávnosti

1800

  + rodičia, svokrovci a brat

Nedeľa

21.10.

Výročie posviacky chrámu,

slávnosť

29. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + rodičia Klement a Antónia

  a starí rodičia z oboch strán

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

V pondelok po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu sv. Terézie Avilskej.

 

Od pondelka 15.10. do nedele 21.10. organizuje charita z príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorý pripadá na 17.10., zbierku teplých ponožiek pre ľudí v núdzi. Môžeme tak pomôcť ľudom bez domova lepšie prežiť blížiacu sa zimu.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare.

Ak nepríde dieťa s rodičom do konca októbra na 2. preskúšanie a neodovzdá prihlášku na 1. sv. prijímanie, budem to považovať za nezáujem ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie.

 

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 (vo štvrtok) pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

V našej farnosti sa budú deti predmodlievať ruženec pred večernou sv. omšou.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Budúca nedeľa je misijná.

Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu)

 

Oznamujeme členom SSV, že si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD po sv. omšiach na fare.

Členský poplatok je 5€. Ak by sa chcel stať niekto novým členom SSV, môže sa prihlásiť u p. Zlámalovej.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál