Oznamy 21.10.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 22. októbra 2018 do 28. októbra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

22.10.

Sv. Jána Pavla II.,

pápeža, ľubovoľná spomienka

1800

  + rodičia a súrodenci

Utorok

23.10.

Féria

1800

  Za tých, čo majú v októbri narodeniny alebo meniny

Streda

24.10.

Féria

1800

  + Bernardína a Ľudovít Šemelák, Viola Bošanská

  a ostatní z rodiny

Štvrtok

25.10.  

Féria

1800

  + Mária Paulovičová

Piatok

26.10. 

Féria

0800

  + Jozef, rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

Sobota

27.10.

Féria

1800

  + Albín Chatrnúch a rodičia

Nedeľa

28.10.

30. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + Ladislav Zachar

1000

  Na poďakovanie Pánu Bohu za dar rehoľného

  povolania s prosbou o Božiu pomoc pre Milosrdné

  sestry Svätého kríža – Chiaru, Sáru a Noemi

 

 

 

    

 

Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie.

Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na november.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V pondelok po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu sv. Jána Pavla II.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré by mali ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie, bude v utorok po sv. omši na fare.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare.

 

Ak nepríde dieťa s rodičom do konca októbra na 2. preskúšanie a neodovzdá prihlášku na 1. sv. prijímanie, budem to považovať za nezáujem ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Na budúci víkend sa bude posúvať čas o hodinu dozadu.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu)

 

Oznamujeme členom SSV, že si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD po sv. omšiach na fare.

Členský poplatok je 5€. Ak by sa chcel stať niekto novým členom SSV, môže sa prihlásiť u p. Zlámalovej.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 10.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 11.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál