Oznamy 28.10.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 29. októbra 2018 do 04. novembra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

29.10.

Féria

1800

  + členovia ružencového bratstva

Utorok

30.10.

Féria

0800

  + František Tomašík a rodičia z oboch strán

Streda

31.10.

Všetkých svätých,

vigília slávnosti

1800

  Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu

Štvrtok

01.11.  

Všetkých svätých,

slávnosť

0800

  Za Božiu pomoc pre Miroslava a kňaza Mariána

1000

  Na poďakovanie

Piatok

02.11. 

Spomienka na všetkých

verných zosnulých

0800

  Za všetkých zosnulých

1800

  + Stanislav, Matilda, Vladimír a Vierka Štalmachoví

  a rodina Součková a Vlčková

Sobota

03.11.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Helena Gulová

Nedeľa

04.11.

31. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za tých, čo majú v novembri narodeniny

  alebo meniny

1000

  + manžel Rudolf Kobelár a rodičia z oboch strán

 

 

 

    

 

Zbierka na misie minulú nedeľu vyniesla 1168,52€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, stredu a piatok od 16:00 a v utorok po rannej sv. omši.

Chorých budem spovedať v piatok po rannej sv. omši.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 29.10. do nedele 04.11.2018. Potrebné sú najmä konzervy, paštéty, sladkosti, mlieko, olej , čaj... a pod.

Počas októbrovej zbierky sa vyzbieralo 404 kusov trvanlivých potravín.

Podrobnosti nájdete na nástenke. Charita ďakuje všetkým darcom, ktorí jej pomáhajú pomáhať.

 

V stredu stretnutie pre deti o 16:30 ani „detská“ sv. omša nebude, lebo sú prázdniny.

 

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých.

Vo štvrtok popoludní o 15:00 bude na cintoríne pobožnosť za zosnulých.

 

Možnosť získať odpustky pre zosnulých:

     -     Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky je možné získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa (02.11.)

     -     Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 01.11. do 08.11.

     Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

               1.   svätá spoveď (krátko predtým alebo potom)

               2.   sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

               3.   modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu)

Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ku všednému.

 

V piatok bude po rannej sv. omši do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 11.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 12.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál