Oznamy 11.11.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 12. novembra 2018 do 18. novembra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

12.11.

Sv. Jozafáta,

biskupa a mučeníka, spomienka

1800

  + rodičia Svetlíkoví

Utorok

13.11.

Féria

0800

  + Emil a Veronika Sitár a babička

Streda

14.11.

Féria

 

  

Štvrtok

15.11.  

Sv. Alberta Veľkého,

biskupa a učiteľa cirkvi,

ľubovoľná spomienka

 

  

Piatok

16.11. 

Féria

 

  

Sobota

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,

rehoľníčky, spomienka

1800

  Na poďakovanie za 64 rokov spoločného života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Nedeľa

18.11.

33. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + členovia ružencového bratstva

1000

  Na poďakovanie za 98 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

 

 

 

    

 

Od utorka začína Trnavská novéna. Odchod autobusu zo zastávky pri Pranieri bude o 16:00, cestovné 3,- €.

Viac informácií o programe je na plagátoch na výveske.

 

Budúci týždeň od stredy budem na dovolenke, v prípade pohrebov a zaopatrovania zomierajúcich ma bude zastupovať vdp. Matej Kýška, farár v Červeníku.

 

V stredu detská omša nebude, ale stretnutie pre deti o 16:30 na fare bude.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Vo farnosti má byť Farská ekonomická rada (FER), ktorá má pomáhať a radiť farárovi. Členom FER môže byť kresťan – katolík s trvalým pobytom vo farnosti po dovŕšení 21. roku veku, ktorý je čestný a svedomitý, odhodlaný ochraňovať záujmy Cirkvi, ktorý je zbehlý vo finančných a hospodárskych veciach. Členstvo vo farskej ekonomickej rade je na 5 rokov. Normy Farskej ekonomickej rady nájdete na výveske a sú k dispozícii v zákristii a na fare. Chcel by som vás preto poprosiť, aby ste do 25.11.2018 – do nedele Krista Kráľa – dali vaše návrhy na členov FER mne osobne (so súhlasom tých, ktorých navrhujete – smernica o ochrane osobných údajov GDPR), potom z nich vytvoríme kandidátnu listinu a následne si budete voliť svojich zástupcov do FER.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál