Oznamy 18.11.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 19. novembra 2018 do 25. novembra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

19.11.

Féria

 

  

Utorok

20.11.

Féria

 

  

Streda

21.11.

Obetovanie Panny Márie,

spomienka

 

  

Štvrtok

22.11.  

Sv. Cecílie,

panny a mučenice, spomienka

1800

  Na poďakovanie za 75 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

23.11. 

Féria

1800

  + rodičia Lackovičoví

Sobota

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza

a spoločníkov, mučeníkov,

spomienka

1800

  + manžel Silvester a rodičia z oboch strán

Nedeľa

25.11.

Krista Kráľa

(34. Nedeľa v cezročnom období)

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 60 rokov života

  a za ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu

 

 

 

    

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Do stredy pokračuje Trnavská novéna. Odchod autobusu zo zastávky pri Pranieri bude o 16:00, cestovné 3€.

Viac informácií o programe je na plagátoch na výveske.

 

Do stredy som na dovolenke, v prípade zaopatrovania zomierajúcich a pochovávania ma bude zastupovať vdp. Matej Kýška, farár v Červeníku.

 

V stredu „detská“ sv. omša nebude, ale stretnutie pre deti o 16:30 na fare bude.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na budúcu nedeľu sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Výzva k modlitbe: "Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajúnárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie, aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium."

 

Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 30. novembra - 2. decembra 2018 na duchovnú obnovu "rozVEDENÍ k BOHU I." pre rozvedených, ktorí žijú sami do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webnode.sk

 

Pozvánka pre slobodných katolíkov: Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti  - Púť slobodných, ktorá bude 23. – 25. novembra v Pavlovciach nad Uhom. Príďte načerpať milostí k blahoslavenej Anke Kolesárovej a zažiť spoločenstvo tých, ktorí v rodinnej atmosfére veľa komunikujú, ale i počúvajú a spoznávajú nových ľudí. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach domcek.org alebo katRande.org.

 

Vo farnosti má byť Farská ekonomická rada (FER),ktorá má pomáhať a radiť farárovi. Členom FER môže byť kresťan – katolík s trvalým pobytom vo farnosti po dovŕšení 21. roku veku, ktorý je čestný a svedomitý, odhodlaný ochraňovať záujmy Cirkvi, ktorý je zbehlý vo finančných a hospodárskych veciach. Členstvo vo farskej ekonomickej rade je na 5 rokov. Normy Farskej ekonomickej rady nájdete na výveske a sú k dispozícii v zákristii a na fare. Chcel by som vás preto poprosiť, aby ste do 25.11.2018 – do nedele Krista Kráľa – dali vaše návrhy na členov FER mne osobne (so súhlasom tých, ktorých navrhujete – smernica o ochrane osobných údajov GDPR), potom z nich vytvoríme kandidátnu listinu a následne si budete voliť svojich zástupcov do FER.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál