Oznamy 25.11.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 19. novembra 2018 do 25. novembra 2018

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

26.11.

Féria

1800

  Za pomoc pri operácii

Utorok

27.11.

Féria

 

  

Streda

28.11.

Féria

 

  

Štvrtok

29.11.  

Féria

 

  

Piatok

30.11. 

Sv. Ondreja,

apoštola, sviatok

1800

  Na poďakovanie za Božiu pomoc

Sobota

01.12.

Féria

0730

  Svätá omša za ružencové bratstvo

  a po nej modlitba posvätného ruženca

1800

  Na úmysel Ordinára

Nedeľa

02.12.

1. Adventná Nedeľa

0800

  Za tých, čo majú v decembri narodeniny

  alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1071,64 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na december. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Na budúci týždeň budem na duchovných cvičeniach, v prípade pohrebov a zaopatrovania zomierajúcich ma bude zastupovať vdp. Matej Kýška, farár v Červeníku.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou bude v piatok od 17:00.

 

V sobotu po rannej sv. omši a ruženci bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Občianske združenie Bétel vás pozýva na posledné HC.Chvály v roku 2018, ktoré sa uskutočnia v sobotu 1. decembra 2018 o 18:00 v Empírovom divadle v Hlohovci. Súčasťou programu bude modlitba chvál, ktorou nás bude sprevádzať Kapela BÉTEL, naše pozvanie tiež prijal hosť Jakub Drdúl, ktorý bude hovoriť slovo na tému NEPRIATEĽ KRÁĽOVSTVA. Tešíme sa na Vás.

 

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na nočný kultúrno - modlitbový program s názvom #kam kráčaš? ktorý sa uskutoční 1.12. v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne, začne sa modlitbou sv. ruženca o 17:15 pokračovať bude sv. omšou, vystúpením kapiel, workshopmi, adoráciou a záverečnou sv. omšou. Viac informácií nájdete na www.tulipanci.sk

 

Budúca nedeľa je 1. adventnou nedeľou. Začíname ňou nový liturgický rok.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach požehnáme adventné vence.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Vianocami zmieriť s Bohom a stretnúť sa s Kristom v Eucharistii nahláste prosím v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem spovedať v pondelok 17.12.2017 od 08:30.

 

Vo farnosti má byť Farská ekonomická rada (FER),ktorá má pomáhať a radiť farárovi. Členom FER môže byť kresťan – katolík s trvalým pobytom vo farnosti po dovŕšení 21. roku veku, ktorý je čestný a svedomitý, odhodlaný ochraňovať záujmy Cirkvi, ktorý je  zbehlý vo finančných a hospodárskych veciach. Členstvo vo farskej ekonomickej rade je na 5 rokov. Normy Farskej ekonomickej rady nájdete na výveske a sú k dispozícii v zákristii a na fare. Chcel by som vás preto poprosiť, aby ste do dnes - 25.11.2018 – do nedele Krista Kráľa – dali vaše návrhy na členov FER mne osobne (so súhlasom tých, ktorých navrhujete - smernica o ochrane osobných údajov GDPR), potom z nich vytvoríme kandidátnu listinu a následne si budete voliť svojich zástupcov do FER.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 15.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 16.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál