Oznamy 30.12.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 31. decembra 2018 do 06. januára 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

31.12.

Féria

1700

  Fundačná svätá omša s koncoročnou pobožnosťou

Utorok

01.01.

Bohorodičky Panny Márie,

slávnosť

0800

  Na úmysel Ordinára

1000

  Za farníkov

Streda

02.01.

Sv. Bazila Veľkého

a Gregora Nazianského,

biskupov a učiteľov cirkvi,

spomienka

1800

  + členovia ružencového bratstva

Štvrtok

03.01. 

Najsvätejšieho mena Ježiš,

ľubovoľná spomienka

1800

  Za Božiu pomoc v chorobe

Piatok

04.01. 

Féria

1800

  Za tých, čo majú v januári narodeniny alebo meniny

Sobota

05.01.

Zjavenie Pána,

vigília slávnosti

0730

  Modlitba posvätného ruženca 

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  

Nedeľa

06.01.

Zjavenie Pána,

slávnosť

0800

  Za farníkov

1000

  Za zdravie a Božie požehnanie pri životnom jubileu

 

 

 

    

 

Dnes od 17:00 bude jasličková pobožnosť spojená s vianočným koncertom.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 31.12.2018 do nedele 06.01.2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín ako sú napríklad konzervy, paštéty, sladkosti a podobne. V decembrovej zbierke sme spolu vyzbierali 285 kusov potravín. Všetkým darcom ďakujeme. Podrobnosti nájdete na nástenke.

 

Na záver roka 2018 bude od 23:30 v kostole adorácia, ktorú zakončíme o 0:00 Eucharistickým požehnaním.

 

V utorok máme prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky.

 

Kto sa na túto slávnosť (utorok) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Veni Creator Spiritus“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok budem spovedať chorých, ku ktorým chodím na 1. piatok.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev. Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Pri svätých omšiach požehnáme Trojkráľovú vodu a kriedu. Túto vodu si potom môžete zobrať a vykropiť si ňou svoje domy alebo byty.

 

Na Zjavenie Pána (06.01.), prípadne podľa dohody, budem požehnávať domy a byty. Kto by ste si chceli dať požehnať dom alebo byt, nahláste sa v zákristii.

 

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledovania Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční dňa 06.01.2019 (v nedeľu) od 14:00. Kto by chcel prijať koledníkov, nech sa nahlási v zákristii najneskôr do 06.01.2019 po sv. omšiach. Po sv. omši o 10:00 bude koledovanie v kostole.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 3.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 4.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál