Oznamy 27.01.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 28. januára 2018 do 03. februára 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

28.01.

Sv. Tomáša Akvinského,

kňaza a učiteľa cirkvi, spomienka

1800

  + manželia Jozef a Janka Kavickí

  a ostatní + z rodiny

Utorok

29.01.

Féria

1800

  + manžel Karol, rodičia z oboch strán

  a rodina Svetlíková

Streda

30.01.

Féria

1800

  + Jarmila a rodičia z oboch strán

Štvrtok

31.01. 

Sv. Jána Bosca,

kňaza, spomienka

1800

  + matka Mária

  a ostatní + z rodiny Feckovej a Findišovej

Piatok

01.02. 

Féria

1800

  Za tých, čo majú vo februári narodeniny alebo meniny

Sobota

02.02.

Obetovanie Pána,

sviatok

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša Za ružencové bratstvo

1800

  Na úmysel Ordinára

Nedeľa

03.02.

4. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 85 rokov

  života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

 

 

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1525,71€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na február. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Dnes bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu na úvod svätej omše budeme požehnávať sviece, ľudovo nazývané Hromničky.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

V nedeľu namiesto požehnania na záver svätej omše bude svätoblažejské požehnanie.

 

Na budúcu nedeľu od 17:00 bude v našom kostole modlitba chvál.

 

Farnosť Leopoldov a farnosť Červeník srdečne všetkých pozývajú na 13. ročník tradičného Farského plesu.

Farský ples sa bude konať v piatok, 15. februára 2019 v Reštaurácii Miháliková v Červeníku.

Vstupenky je možné rezervovať a zakúpiť u p. Miriam Špacírovej a v Červeníku na Obecnom úrade.

Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 7.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 8.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál