Oznamy 24.02.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 25. februára 2018 do 03. marca 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

25.02.

Féria

1800

  + Emil Šandor

Utorok

26.02.

Féria

0800

  + rodičia Polačikoví a + švagriná Mária

Streda

27.02.

Féria

1800

  + Imrich a ostatní + z rodiny

Štvrtok

28.02. 

Féria

1800

  + Jozef a Ľudmila a rodičia z oboch strán

Piatok

01.03. 

Féria

1800

  Na úmysel Ordinára

Sobota

02.03.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša Za ružencové bratstvo

1800

  

Nedeľa

03.03.

8. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za tých, čo majú v marci narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na marec.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 16:00 a v utorok po rannej sv. omši.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi sa bude konať v našom kostole od pondelka 25.02. do nedele 03.03. 2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín ako sú napríklad konzervy, paštéty, polievky, sladkosti,  káva, čaj, cukor, olej, strukoviny, cestoviny a podobne.

Charita ďakuje všetkým darcom, ktorí jej pomáhajú pomáhať. Viac informácií o zbierke nájdete na výveske.

 

Pozývam vás na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou v pondelok od 17:00.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (EI 7, §1, 1).

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Modlitba chvál bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu od 17:00.

Pozývame všetkých členov farského spoločenstva, prísť sa zjednotiť v modlitbách za naše mesto a spoločne prežiť Božiu blízkosť a dobrotu.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 11.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 12.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál