Oznamy 03.03.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 04. marca 2019 do 10. marca 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

04.03.

Féria

1800

  Na poďakovanie za obrátenie syna

Utorok

05.03.

Féria

0800

  + Matilda a Stanislav Štalmach a brat Vladimír

Streda

06.03.

Popolcová streda

1800

  

Štvrtok

07.03. 

Féria

1800

  + manžel, rodičia z oboch strán a ostatní + z rodiny

Piatok

08.03. 

Féria

1800

  + rodičia Pavol a Františka Košťál

Sobota

09.03.

Féria

1800

  + manžel Kamil

Nedeľa

10.03.

1. Pôstna Nedeľa

0800

  + Peter a Margita

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1396,07€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Modlitba chvál bude v našom farskom kostole dnes od 17:00. Pozývame všetkých členov farského spoločenstva, prísť sa zjednotiť v modlitbách za naše mesto a spoločne prežiť Božiu blízkosť a dobrotu.

 

V pondelok máme dekanátne kňazské rekolekcie v Žlkovciach. Začneme sv. omšou o 09:30.

 

V stredu začíname pôstne obdobie.

V tento deň je predpísaný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od dovŕšených 14. rokov, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (EI 7, §1, 1).

 

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu.

 

Od budúcej nedele 10.03. sa začneme modliť deviatnik ku sv. Jozefovi 10 minút pred sv. omšou.

 

Od 11.03. do 17.03.2019 budeme mať v niektorých farnostiach nášho dekanátu duchovnú obnovu na tému Skutky telesného milosrdenstva.

Viac informácií je na plagáte na výveske.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Pôstna krabička pre Afriku 2019 – pomoc chudobným rodinám a deťom v subsaharskej Afrike - kto by sa chcel zapojiť, tak krabičky sú v obálkach vzadu v kostole. Viac informácií na obálkach a na plagáte na výveske.

 

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje 13. ročník duchovného a sociálneho projektu „Podeľme sa! 2019“. Hlavnou myšlienkou je: „Nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem.“ Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Odpustky v pôstnom období:

          1.    Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

          2.    Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 12.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 13.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál