Oznamy 10.03.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 11. marca 2019 do 17. marca 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

11.03.

Féria

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Utorok

12.03.

Féria

1800

  + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán

Streda

13.03.

Féria

1800

  + členovia ružencového bratstva

Štvrtok

14.03. 

Féria

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc pre matku a deti

Piatok

15.03. 

Féria

1800

  + Anna Vnučková, deti a ostatní + z rodiny

Sobota

16.03.

Féria

1800

  + manžel Imrich a sestra Magdaléna

Nedeľa

17.03.

2. Pôstna Nedeľa

0800

  + Mária, Štefan a Štefan

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

 

Od 10.03. do 17.03.2019 budeme mať v niektorých farnostiach nášho dekanátu duchovnú obnovu na tému Skutky telesného milosrdenstva.

Viac informácií je na plagáte na výveske.

 

V stredu od 17:30 sa budú (nielen) prvoprijímajúce deti modliť pobožnosť krížovej cesty.

Od 16:30 bude pre deti stretnutie na fare.

 

Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu, záväzný je iba jeden deň.

Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (EI 7, §1, 1).

 

Občianske združenie Bétel vás pozýva na 59. HC.Chvály, ktoré sa uskutočnia v sobotu 16. marca 2019 o 18:00 v Empírovom divadle v Hlohovci. Súčasťou programu bude modlitba chvál, ktorou nás bude sprevádzať Kapela BÉTEL, modlitby príhovoru a svedectvá na tému: Evanjelizácia vo väzniciach.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Pokračujeme v deviatniku ku sv. Jozefovi 10 minút pred sv. omšou.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019.Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

 

Odpustky v pôstnom období:

          1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

          2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál