Oznamy 17.03.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 18. marca 2019 do 24. marca 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

18.03.

Sv Jozefa, ženícha

Panny Márie, vigília slávnosti

1800

  + Michal a Anna Gerič a ostatní + z rodiny

Utorok

19.03.

Sv Jozefa, ženícha

Panny Márie, slávnosť

1800

  + Dušan Ulík

Streda

20.03.

Féria

1800

  Za zdravie a Božie požehnanie pre manželku

Štvrtok

21.03. 

Féria

1800

  + Imrich, Regina a ostatní + z rodiny

Piatok

22.03. 

Féria

1800

  Za odpustenie a zmierenie

Sobota

23.03.

Féria

1800

  + rodičia z oboch strán a brat Ján

Nedeľa

24.03.

3. Pôstna Nedeľa

0800

  + Mária a Ľudovít Vidlička a starí rodičia Štefánia

  a Jozef

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Jarná zbierka na Charitu minulú nedeľu vyniesla 790,18€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (EI 7, §1, 1).

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od  15:00.

 

Ešte zajtra pokračujeme v deviatniku ku sv. Jozefovi 10 minút pred sv. omšou.

 

V piatok 22.03.2019 bude deň otvorených dverí na cirkevnej ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci.

Viac informácií na plagáte na výveske.

 

V sobotu po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie blahoslaveného Metoda Dominika Trčku.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019.Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

 

Odpustky v pôstnom období:

          1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

          2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál