Oznamy 24.03.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 25. marca 2019 do 31. marca 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

25.03.

Zvestovanie Pána,

slávnosť

1800

  Ku cti Ducha Svätého

Utorok

26.03.

Féria

1800

  + manžel Jozef, brat Ján a rodičia z oboch strán

Streda

27.03.

Féria

1800

  

Štvrtok

28.03. 

Féria

1800

  + teta Máňa

Piatok

29.03. 

Féria

1800

  + Pavol a Kamila Beták a syn Milan

Sobota

30.03.

Féria

1800

  Za Božiu pomoc a uzdravenie mamy Emílie

Nedeľa

31.03.

4. Pôstna Nedeľa

0800

  

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na apríl. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré majú ísť v tomto roku na 1. sv. prijímanie, bude v utorok po sv. omši na fare.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (EI 7, §1, 1).

 

Náš dekanát sa zapája do iniciatívy Svätého Otca Františka 24 hodín pre Pána.Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Zmena času zo zimného na letný – čiže posúvanie hodín o hodinu dopredu – bude na budúcu nedeľu, kedy sa bude posúvať čas z 02:00 na 03:00.

 

Modlitba chvál bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu od 17:00.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať v pondelok 08.04.2019 od 08:30.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

Dnes sa pobožnosť krížovej cesty budú modliť birmovanci.

 

Pôstnu duchovnú obnovu dekanátu na tému Skutky telesného milosrdenstva si môžete pozrieť na youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Bjfwkq1K_VCMFSgQ66Icu_f1lACPGS_

 

Odpustky v pôstnom období:

          1.    Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

          2.    Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 15.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 16.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál