Oznamy 31.03.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 01. apríla 2019 do 07. apríla 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

01.04.

Féria

1800

  + Viliam Chmelan

Utorok

02.04.

Féria

1800

  + Vojtech a rodičia z oboch strán

Streda

03.04.

Féria

1800

  + brat

Štvrtok

04.04. 

Féria

1800

  + Anežka Sobolčiaková

Piatok

05.04. 

Féria

1800

  + svokrovci, rodičia a brat

Sobota

06.04

Féria

0730

  Svätá omša za ružencové bratstvo

  a po nej modlitba posvätného ruženca

1800

  + Viola Bošanská

Nedeľa

07.04.

5. Pôstna Nedeľa

0800

  + manžel Pavol

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1209,17€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes od 17:00 bude v našom kostole modlitba chvál. Pozývame všetkých vytvoriť modlitbové spoločenstvo a zjednotiť sa v modlitbách za tých, čo sa pripravujú na prijatie sviatostí, aby boli pre nich stretnutím s Božou láskou.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až stredu od 17:00 a vo štvrtok a piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré by mali ísť v budúcom školskom roku na 1. sv. prijímanie (druhákov), bude v utorok po sv. omši na fare.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 01.04. do nedele 07.04.2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V sobotu po rannej sv. omši a modlitbe ruženca bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Od budúcej soboty začíname spovedanie pred veľkonočnými sviatkami za účasti viacerých kňazov. V sobotu budeme spovedať dopoludnia v Horných Zeleniciach, Siladiciach a Maduniciach a popoludní v Šulekove a na budúcu nedeľu v Bučanoch. Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať v pondelok 08.04.2019 od 08:30.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 16.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 17.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál