Oznamy 28.04.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 29. apríla 2019 do 05. mája 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

29.04.

Sv. Kataríny Sienskej,

panny a učiteľky Cirkvi, sviatok

1800

  + manžel Ladislav, rodičia z oboch strán a súrodenci

Utorok

30.04.

Féria

1800

  + Mária Podoláková

Streda

01.05.

Sv. Jozefa, robotníka,

ľubovoľná spomienka

0800

  + Mária Srdošová a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok

02.05. 

Sv. Atanáza, biskupa

a učiteľa Cirkvi, spomienka

1800

  + Jozef Sýkora, manželka Melánia a vnuk Ladislav

Piatok

03.05. 

Sv. Filipa a Jakuba,

apoštolov, sviatok

1800

  Za ružencové bratstvo

Sobota

04.05.

Sv. Floriána,

mučeníka, ľubovoľná spomienka

1500

  Sobáš so sv. omšou

  Peter Lipka – Petra Ottingerová

1800

  + z rodiny Švikruhovej a Kleimanovej

Nedeľa

05.05.

3. Veľkonočná Nedeľa

0800

  Za farníkov

1000

  Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

 

 

    

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00.

Je to ponuka zvlášť pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré na budúcu nedeľu prvýkrát prijmú Eucharistického Krista.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pozývam vás na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou v pondelok od 17:00.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretnú prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 29.04. do nedele 05.05.2019. Priniesť môžete rôzne trvanlivé potraviny, napr.: mäsové a rybacie konzervy, sladkosti, strukoviny, cestoviny, potraviny pre deti a podobne.

 

V piatok po sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie. Modlitba ruženca začne o 17:15.

 

Spoveď v prvom rade pre prvoprijímajúce deti ale prípadne aj pre ďalších, bude v sobotu od 10:00.

 

Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10:00 bude v našej farnosti slávnosť 1. svätého prijímania detí.

Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste nechali na tejto svätej omši priestor rodičom, krstným rodičom a rodinným príslušníkom.

 

Modlitba chvál bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu od 17:00.

Pozývame všetkých vytvoriť spoločenstvo zjednotené v modlitbách za tých, čo sa pripravujú na prijatie sviatostí, aby boli pre nich stretnutím s Božou láskou.

 

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. Budeme sa modliť Loretánske litánie 15 minút pred sv. omšami.

 

V skupinách na upratovanie sú zmeny, môžete si ich pozrieť na výveske.

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 3.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 4.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál