Oznamy 02.06.2019

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 03. júna 2019 do 09. júna 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

03.06.

Karola Lwangu a spoločníkov,

mučeníkov, spomienka

1800

  Na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

  a prosba o Božiu pomoc

Utorok

04.06.

Féria

1800

  + Anna, Valéria a Jozef Zlámala

  a starí rodičia Zlámaloví, Srnčíkoví a  Bartoňoví

Streda

05.06.

Sv. Bonifácabiskupa

a mučeníka, spomienka

1800

  + Karol a Mária Kavuliakoví a ostatní + z rodiny

Štvrtok

06.06.

Féria

1800

  Na poďakovanie za Božiu pomoc v starobe

Piatok

07.06.

Féria

1800

  Za ružencové bratstvo

Sobota

08.06.

Zoslanie Ducha Svätého,

vigília slávnosti

 

1500

  Sobáš so sv. omšou

  Martin Chudý – Mária Kolenová

1800

  + manželka Viola

Nedeľa

09.06.

Zoslanie Ducha Svätého,

slávnosť

0800

  + manžel Miroslav a matka Alžbeta

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1051,18€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Dnes od 17:00 bude v našom kostole modlitba chvál.

Pozývame všetkých prísť sa zjednotiť v modlitbách za naše mesto a spoločne prežiť Božiu blízkosť a dobrotu.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 03.06. do nedele 09.06.2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu.

Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 

V piatok bude od 08:00 do 16:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok po sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie. Modlitba ruženca začne od 17:00.

 

Pokračujeme v deviatniku k Duchu Svätému. Budeme sa ho modliť spolu s  litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 25 minút pred sv. omšou.

 

V sobotu bude večerná sv. omša zo Svätodušnej vigílie – tak ako na veľkonočnú vigíliu bude viac čítaní zo Starého zákona, aby sme lepšie mohli vnímať dar Zoslania Ducha Svätého. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 8.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 9.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál