Oznamy 28.07.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 29. júla 2019 do 04. augusta 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

29.07.

Sv. Marty,

 spomienka

1800

   Za rodinu

Utorok

30.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola,

vigília slávnosti

1800

  + Amália Bednáriková, manžel Ján a syn Ľubomír

Streda

31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola,

slávnosť

1800

  Ku cti Ducha Svätého

Štvrtok

01.08.

Sv. Alfonza Márie de Liguori,

biskupa a učiteľa cirkvispomienka

1800

  + členovia ružencového bratstva

Piatok

02.08.

Féria

1800

  Za tých, čo majú v auguste narodeniny alebo meniny

Sobota

03.08.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola,

vigília slávnosti

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Františka Pagáčová a rodičia z oboch strán

Nedeľa

04.08.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola,

 

slávnosť

(18. Nedeľa

v cezročnom období)

0800

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na august.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V tomto týždnimáme oslavu titulu nášho farského kostola, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 29.07. do nedele 04.08.2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

V mesiaci júl sa vyzbieralo 57 kusov potravín, podrobnosti nájdete na výveske.

 

Pozývam vás na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou v pondelok od 17:00.

 

Do utorka pokračujeme v deviatniku k sv. Ignácovi, patrónovi našej farnosti. Budeme sa ho modliť 15 minút pred sv. omšou.

Tým pokračuje aj duchovná príprava na hody – oslavy Boha za dar patróna našej farnosti sv. Ignáca.

 

2. augusta (v piatok) možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu budeme mať vonkajšiu oslavu titulu nášho farského kostola a patróna našej farnosti sv. Ignáca z Loyoly.

V prípade priaznivého počasia bude sv. omša o 10:00 na námestí.

Hlavným celebrantom a kazateľom bude vsdp. dekan Jozef Schwarz.

 

Na budúcu nedeľu bude hodová ofera.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 16.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 1.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál