Oznamy 25.3.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 26. marca do 1. apríla 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

26.3.

Zvestovanie Pána

Slávnosť

1800

  Za + rodičov Timoteja a Veroniku

Utorok

27.3.

Féria

 

 

Streda

28.3.

Féria

700

  Za + rodičov Kamenárových, Karin

  a ostatných + z rodiny

Štvrtok

29.3.

Féria

700

  Za + Ferdinanda Holsteinera

Piatok

30.3.

Féria

700

  Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 88 rokov

  a dožitý jeden rok

Sobota

31.3.

Féria

  1800

  Za + Zitku Viskočovú a + manžela Štefana

  a ostatných z rodiny

Nedeľa

1.4.

Kvetná nedeľa,

Nedeľa utrpenia Pána

800

  Za + Alojza Gubáňa

1000

  Poďakovanie za dar nového života
  a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre rodinu
 

 

 

V pondelok 26.3. o 1700hod. pozývame ctiteľov bl. sestry Zdenky na „hodinku so sestrou Zdenkou“.

Program: - bolestný ruženec so sestrou Zdenkou

                  - krížová cesta s bl. Zdenkou

                  - uctenie relikvií sestry Zdenky

 

Pobožnosť Krížovej cesty sa modlíme v piatok o 1700hod. a v nedeľu o 1400hod.

V piatok a nedeľu pozývam deti a mládež na Krížovú cestu.

V piatok sa budeme modliť Krížovú cestu za sv. Otca Benedikta XVI.

V nedeľu sa budeme modliť Krížovú cestu na úmysel Panny Márie.  

 

Spoločná sviatosť zmierenia v našej farnosti bude v sobotu 31.3. od 1000-1200 a od 1400-1730 hod.

Prosím o nahlásenie chorých a nevládnych, pre ktorých žiadate sv. spoveď k Veľkej Noci v sakristii kostola do 1.4.

Spovedať  budem v pondelok 2.4. 2011 od 8.00hod.

Prosím všetkých chorých, aj ich príbuzných o trpezlivosť.

Nedá sa presne určiť čas, kedy prídem. Za pochopenie vám ďakujem.

 

Veriaci, ktorí sa chcú zapojiť do duchovnej adopcie, nech si vyzdvihnú obrázky s modlitbou po svätých omšiach.      

Informácie o duchovnej adopcii sú na nástenke.

Nebuďme ľahostajní a pomôžme zachrániť nenarodené deti.

 

Sväté omše od stredy do piatku budú ráno, pretože spovedám v okolitých farnostiach.

 

Ďakujem všetkým ženám aj mužom, ktorí upratovali a pomáhali pri prácach v kostole.

Nech dobrý Pán Boh odmení všetku vašu námahu.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.17.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár