Oznamy 01.09.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 02. septembra 2019 do 08. septembra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

02.09.

Féria

1800

  + rodičia Horčičkoví a Mokrí a synovia

Utorok

03.09.

Sv. Gregora Veľkého,

pápeža a učiteľa Cirvki, spomienka

1800

  Na poďakovanie za doterajšie milosti

  a za ďalšiu Božiu pomoc

Streda

04.09.

Féria

1800

  + rodičia Drgoňoví a Kamenároví, brat Štefan

  a ostatní + z rodiny

Štvrtok

05.09.

Féria

1800

  + manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Piatok

06.09.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 75 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Sobota

07.09.

Sv. Marka Križina,

Melichara Grodzieckeho

a Štefana Pongrácza,

kňazov a mučeníkov, spomienka

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Milan Košláb

Nedeľa

08.09.

23. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za farníkov

1000

  + Anna Mičková a ostatní + z rodiny

 

 

 

    

 

Dnes bude v našom farskom kostole od 18:00 modlitba chvál.

 

Prvé stretnutie s birmovancami v novom školskom roku bude v pondelok 02.09.2019 po sv. omši.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými, ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00. Je to ponuka zvlášť pre deti, ktoré boli na 1. sv. prijímaní, aby si urobili v tomto školskom roku pobožnosť 9 prvých piatkov.

 

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pretože začína nový školský rok, k pravidelnej zbierke trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi chceme pripojiť aj  zbierku školských pomôcok pre deti. Do týchto zbierok môžete prispieť od pondelka 2. 9.  do nedele 8. 9. 2019 (školské potreby do 15.09.) tým, že do pripraveného košíka prinesiete podľa svojich možností:

          - trvanlivé potraviny - rôzne konzervy, paštéty, napolitánky, cestoviny, strukoviny, olej, mlieko, cukor, čaj, džem...

          - školské pomôcky - zošity, farbičky, ceruzky, perá, pravítka, kružidlá, gumy, fixky,  zvýrazňovače, nožnice, vodové farby, farebné papiere, výkresy, obaly na zošity...

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál