Oznamy 29.09.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. septembra 2019 do 06. októbra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.09.

Sv. Hieronymakňaza

a učiteľa cirkvi, spomienka

1800

  + manžel Kamil, rodičia a súrodenci,

  + Milan a rodičia

Utorok

01.10.

Sv. Terézie od dieťaťa

Ježiša (z Lisieux),

panny a učiteľky cirkvi, spomienka

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov života

Streda

02.10.

Svätých anjelov strážcov,

spomienka

1800

  + z rodiny Slaninovej a Ciriakovej

Štvrtok

03.10.

Féria

1800

  + manžel Klement

Piatok

04.10.

Sv. Františka Assiského,

spomienka

1800

  Za ružencové bratstvo

Sobota

05.10.

Sv. Faustíny Kowalskej,

panny, ľubovoľná spomienka

1500

  Sobáš Robert Blaško – Patrícia Lenčešová

1800

  Na poďakovanie za 56 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Nedeľa

06.10.

27. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za tých, čo majú v októbri narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Mesiac október 2019 je mimoriadnym misijným mesiacom.

Cieľom tohto mesiaca je pripomenúť si storočnicu encykliky Maximum illud pápeža Benedikta XV. o činnosti misionárov vo svete a podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu programového dokumentu pápeža Františka Evangelii gaudium. Zároveň má pomôcť celému Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít Cirkvi ad gentes.

 

Od utorka začíname mesiac október, ktorý je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     ·     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     ·     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     ·     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého otca a nepripútanosť ku hriechu)

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, utorok a piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 30.09. do nedele 06.10.2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok od 17:15 bude modlitba posvätného ruženca a po sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

V sobotu po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu sv. sestry Faustíny.

 

Naša farnosť s dominikánmi organizuje púť ružencových bratstiev do Šaštína do baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

Termín je 05.10.2019 (sobota), odchod autobusu od Praniera o 07:00, poplatok 5€, prihlásiť sa môžete u p.Krilekovej alebo p.Bokorovej. Pozývame ruženčiarov aj všetkých farníkov k prehĺbeniu mariánskej úcty a viery.

 

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský a knihy na fare v garáži po sv. omšiach.

Poplatok je 8€. Privítame aj nových členov.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál