Oznamy 13.10.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 14. októbra 2019 do 20. októbra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

14.10.

Féria

1800

  + František Tomašík a rodičia z oboch strán

Utorok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša (Avilskej),

panny a učiteľky Cirkvispomienka

1800

  + Ján a Mária Podolák

Streda

16.10.

Féria

1800

  + rodičia, sestra a synovec

Štvrtok

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka, spomienka

0800

  

Piatok

18.10.

Sv. Lukáša,

evanjelistu, sviatok

 

  

Sobota

19.10.

Féria

1000

  Za birmovancov

1800

  + Albín Chatrnúch

Nedeľa

20.10.

29. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + Michal Mikula a rodičia z oboch strán

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

V utorok po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu sv. Terézie Avilskej.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia(nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare.

Ak nepríde dieťa s rodičom do konca októbra na 2. preskúšanie a neodovzdá prihlášku na 1. sv. prijímanie, budem to považovať za nezáujem ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Pozývame deti o 15:00 v piatok na modlitbu ruženca.Pridáme sa k modlitbovej reťazi milión detí sa modlí ruženec.

 

V piatok od 16:00 bude svätá spoveď pre birmovancov a po nich pre rodičov, birmovných rodičov i ostatných.

K dispozícii budú traja kňazi (pokiaľ bude koho spovedať).

Po sv. spovedi bude pre birmovancov sv. omša a nácvik.

 

V sobotu o 10:00 bude sv. omša s vysluhovaním sviatosti birmovania.

Spomeňme si na birmovancov vo svojich modlitbách.

 

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu).

 

Prosíme ženy a rodičov birmovancov o pomoc s upratovaním kostola a fary v utorok a štvrtok od 09:00 do 17:00.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 11.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 12.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál