Oznamy 20.10.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 21. októbra 2019 do 27. októbra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

21.10.

Výročie posviacky chrámu,

slávnosť 

1800

  Na poďakovanie s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Utorok

22.10.

Sv. Jána Pavla II.,

pápežaľubovoľná spomienka

1800

  + rodičia Mikoví

Streda

23.10.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 70 rokov života

  a za Božiu pomoc

Štvrtok

24.10.

Féria

1800

  + Michal

Piatok

25.10.

Féria

1800

  + rodičia a súrodenci

Sobota

26.10.

Féria

1800

  + Bernardína Šemeláková 

Nedeľa

27.10.

30. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + rodičia Klement a Antónia

  a starí rodičia z oboch strán

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k príprave birmovancov a tiež k priebehu birmovky.

Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1272,71€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie.

Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a  chudobou.

Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

V utorok po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu sv. Jána Pavla II.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare.

Ak nepríde dieťa s rodičom do konca októbra na 2. preskúšanie a neodovzdá prihlášku na 1. sv. prijímanie, budem to považovať za nezáujem ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie.

 

V piatok po sv. omši bude v našom farskom kostole modlitba chvál.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu).

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na budúci víkend sa zo soboty na nedeľu bude posúvať čas o hodinu dozadu.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 12.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 13.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál