Oznamy 27.10.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 28. októbra 2019 do 03. novembra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

28.10.

Sv. Šimona a Júdu,

apoštolov, sviatok

1800

  Na poďakovanie s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Utorok

29.10.

Féria

1800

  + rodičia Mikoví

Streda

30.10.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 70 rokov života

  a za Božiu pomoc

Štvrtok

31.10.

Všetkých svätých,

vigília slávnosti 

1800

  + Michal

Piatok

01.11.

Všetkých svätých,

slávnosť

0800

  + rodičia a súrodenci

1000

  Za farníkov

Sobota

02.11.

Spomienka na všetkých

verných zosnulých

0730

  + Bernardína Šemeláková 

1800

  Za farníkov

Nedeľa

03.11.

31. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + rodičia Klement a Antónia

  a starí rodičia z oboch strán

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Zbierka na misie minulú nedeľu vyniesla 1235,25€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na november.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel v misijných krajinách.

Viac informácií na výveske alebo na stránke www.misijnediela.sk.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až štvrtok od 16:00.

Chorých budem spovedať vo štvrtok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 28.10. do nedele 03.11.2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti. Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie). Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare. Ak nepríde dieťa s rodičom do konca októbra na 2. preskúšanie a neodovzdá prihlášku na 1. sv. prijímanie, budem to považovať za nezáujem ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie.

 

V piatok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých.

V piatok popoludní o 15:00 bude na cintoríne pobožnosť za zosnulých.

 

V piatok adorácia nebude.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude o 18:00 modlitba chvál.

 

Možnosť získať odpustky pre zosnulých:

     Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky je možné získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa (02.11.).

     Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 01.11. do 08.11.

     Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

          1. svätá spoveď (krátko predtým alebo potom)

          2. sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

          3. modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu)

Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ku všednému.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál