Oznamy 24.11.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 25. novembra 2019 do 01. decembra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

25.11.

Féria

1800

  + rodičia Pavol a Mária Žibekoví a dcéra Janka

Utorok

26.11.

Féria

1800

  + manžel a rodičia z oboch strán

Streda

27.11.

Féria

1800

  + rodičia Svetlíkoví

Štvrtok

28.11.

Féria

1800

  + manžel Ondrej a rodičia z oboch strán

Piatok

29.11.

Féria

1800

  + rodičia Ondrigoví a starí rodičia z oboch strán

Sobota

30.11.

Sv. Ondreja,

apoštola, sviatok

1800

  + Miroslav, Jozef a Marko

Nedeľa

01.12.

1. Adventná Nedeľa

0800

  Na úmysel Ordinára

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1290,02€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na december. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Budúca nedeľa je 1. adventnou nedeľou. Začíname ňou nový liturgický rok.

 

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach požehnáme adventné vence.

 

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Vianocami zmieriť s Bohom a stretnúť sa s Kristom v Eucharistii nahláste prosím v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem spovedať v pondelok 16.12.2019 od 08:30.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 1.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 2.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál