Oznamy 01.12.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 02. decembra 2019 do 08. decembra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

02.12.

Féria

1800

  + Štefan a Anna Viskup

Utorok

03.12.

Sv. Františka Xaverského,

kňaza, spomienka

1800

  + Eva Bachňáková

Streda

04.12.

Féria

1800

  + otec a starí rodičia

Štvrtok

05.12.

Féria

1800

  + Mikuláš Adamkovič a rodičia z oboch strán

Piatok

06.12.

Féria

1800

  + Anna Gregorová

Sobota

07.12.

Sv. Ambróza, biskupa

a učiteľa Cirkvi, spomienka

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + manžel Ľubomír

Nedeľa

08.12.

2. Adventná Nedeľa

0800

  

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Dnes od 18:00 bude v našom farskom kostole modlitba chvál.

 

Stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou bude v pondelok od 17:00.

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 02.12. do nedele 08.12.2019. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s farnosťou Leopoldov Vás pozýva na návštevu Charitného vianočného stánku.

Otvorený bude v  sobotu 07.12. od 10:00 na námestí v Leopoldove, počas vianočných trhov. Za dobrovoľný milodar sa môžete ponúknuť chutným čajom, kávou, vianočným pečivom a vybrať si z ponuky pekných darčekov z Charitnej tvorivej dielne. Ak chcete podporiť Charitu aj ekológiu zároveň, prineste si vlastný hrnček.

Chceme poprosiť šikovné a ochotné ruky, ktoré vedia napiecť trvanlivé vianočné pečivo do Charitného stánku o výpomoc. Koláčiky môžete priniesť v piatok večer na faru. Charita ďakuje všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Vianocami zmieriť s Bohom a stretnúť sa s Kristom v Eucharistii nahláste prosím v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem spovedať v pondelok 16.12.2019 od 08:30.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 2.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál