Oznamy 29.12.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. decembra 2019 do 05. januára 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.12.

Féria

1800

  + Leander Hromada a Katarína a ostatní + z rodiny

Utorok

31.12.

Féria

1700

  Fundačná svätá omša s koncoročnou pobožnosťou

Streda

01.01.

Bohorodičky Panny Márie,

slávnosť

0800

  

1000

  Za farníkov

Štvrtok

02.01.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora

Nazianského, biskupov a učiteľov

cirkvi, spomienka

1800

  + manžel Milan

Piatok

03.01.

Najsvätejšieho mena Ježiš,

ľubovoľná spomienka

1800

  

Sobota

04.01.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Mária Kudlová a ostatní + z rodiny

Nedeľa

05.01.

2. Nedeľa po narodení Pána

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 90 rokov života Márie

  Adamkovičovej s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Zjavenie Pána, vigília slávnosti

1700

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes od 17:00 bude jasličková pobožnosť spojená s vianočným koncertom.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 30.12.2019 do nedele 05.01.2020. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín ako sú napríklad konzervy, paštéty, sladkosti a podobne. Charita ďakuje za pomoc a podporu všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú pomáhať, zapájajú sa do zbierok, reagujú na prosby a potreby charity i núdznych v našej farnosti.

Vďaka ochotným dobrovoľníkom  mohla charita 7. decembra otvoriť na Vianočných trhoch svoj  stánok do ktorého prispeli šikovní ľudia svojimi koláčikmi a inými výrobkami, za ktoré sa podarilo získať pre núdznych milodary v hodnote 425,61€.

Veľká vďaka!

 

Na záver roka 2019 bude od 23:30 v kostole adorácia, ktorú zakončíme o 0:00 Eucharistickým požehnaním.

 

V stredu máme prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky.

Kto sa na túto slávnosť (streda) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Veni Creator Spiritus“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok budem spovedať chorých, ku ktorým chodím na 1. piatok.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude o 18:00 v našom farskom kostole modlitba chvál.

 

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledovania Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční dňa 06.01.2020 (v pondelok) od 14:00. Kto by chcel prijať koledníkov, nech sa nahlási v zákristii najneskôr do 06.01.2020 po sv. omšiach a po sv. omši o 10:00 bude koledovanie v kostole.

Nácvik koledníkov bude vo štvrtok o 16:30 na fare. Pozvané sú všetky deti.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 7.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál