Oznamy 02.02.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 03. februára 2020 do 09. februára 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

03.02.

Féria

1800

  + Veronika Škrabáková

Utorok

04.02.

Féria

1800

  + Anna, Valéria a Jozef Zlámaloví

  a starí rodičia Zlámaloví, Srnčíkoví a Bartoňoví

Streda

05.02.

Sv. Agáty,

panny a mučenice, spomienka

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

Štvrtok

06.02.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,

mučeníkov, spomienka

1800

  + Emil a Veronika Sitároví

Piatok

07.02.

Féria

1800

  + Viera Brešťanská

Sobota

08.02.

Féria

1800

  + rodičia z oboch strán, brat Kamil a Ján a švagrovia

Nedeľa

09.02.

5. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za Božiu pomoc v chorobe pre rodinu

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy minulú nedeľu vyniesla 588,96€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Oznam pre ružencové bratstvo:

Dnes o 15:00 bude v kostole stretnutie členov ružencového bratstva, pri ktorom sa uskutočnia voľby horliteľov ruží, horliteľa ružencového bratstva a finančnej komisie. Účasť všetkých členov živého ruženca je vítaná.

 

Spoločenstvá farnosti Leopoldov, srdečne pozývajú na modlitbu chvál, dnes o 18:00 v našom farskom kostole. Napriek všetkým našim starostiam a slabostiam sa chceme zjednotiť vo viere, že Duch Boží ich premení na dokonalosť v Jeho očiach.

 

V pondelok namiesto požehnania na záver svätej omše bude svätoblažejské požehnanie.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 03.02. do nedele 09.02.2020. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 11.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 12.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál