Oznamy 23.02.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 24. februára 2020 do 01. marca 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

24.02.

Féria

1800

  Na poďakovanie za dar trojdnia modlitieb matiek

Utorok

25.02.

Féria

0800

  

Streda

26.02.

Popolcová streda

1800

  

Štvrtok

27.02.

Féria

1800

  

Piatok

28.02.

Féria

1800

  + Imrich a ostatní + z rodiny

Sobota

29.02.

Féria

1800

  + Emil, Milan a Mária a Anton, Jolana a Mária

Nedeľa

01.03.

1. Pôstna Nedeľa

0800

  Za tých, čo majú v marci narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na marec.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Srdečne vás pozývame na modlitbu chvál, dnes o 18:00 v našom farskom kostole.

Nepripusťme, aby nám unikol ani jeden radostný deň v tomto čase pred veľkým pôstom a minuli nás dobré veci, ktoré má pre nás pripravené náš Nebeský Otec.

 

V stredu začíname pôstne obdobie.

V tento deň je predpísaný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od dovŕšených 14. rokov, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku.

 

Pozývam vás na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou vo štvrtok od 17:00.

 

Do pôstneho obdobia prišla ponuka dvoch aktivít, ktoré sú známe z predchádzajúcich rokov: „Podeľme sa“ a „Pôstna krabička pre Afriku“. Viac informácií na plagátoch na výveske. Pôstne krabičky sú vzadu v kostole.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (EI 7, §1, 1).

 

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál