Oznamy 1.4.2012

 

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 2. apríla do 8. apríla 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

2.4.

PONDELOK

Veľkého týždňa

1800

  Za ružencové bratstvo

Utorok

3.4.

UTOROK

Veľkého týždňa

1800

  Za + rodičov Rácových,

  otca Ondreja a starých rodičov

Streda

4.4.

STREDA

Veľkého týždňa

1800

  Za + rodičov, starých rodičov a bratov

Štvrtok

5.4.

ZELENÝ ŠTVRTOK

Pánovej večere

1800

  Za rodičov a súrodencov

Piatok

6.4.

VEĽKÝ PIATOK

Utrpenia a smrti Pána Ježiša

1500

  Obrady Veľkého piatku

Sobota

7.4.

BIELA SOBOTA

Vigília Veľkej noci

1930

  Za veriacich

Nedeľa

8.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pánovho zmŕtvychvstania       Veľká noc

800

  Na úmysel

1000

  Za veriacich
 

 

 

Spovedať chorých budem v pondelok 2.4.

od 8:00 hod. ulice v tomto poradí: Záhradnícka, Hviezdoslavova, I. Krasku, Piešťanská, Hlohovská cesta, M.R. Štefánika

od 13:30 hod. ulice: Jilemnického, Štúrova, 1. Mája

Prosím chorých a príbuzných o trpezlivosť, nedá sa presne určiť čas, kedy prídem.

Za pochopenie vám ďakujem.

 

V utorok pri sv. omši budem udeľovať sviatosť pomazania chorých.

Prosím, aby ste priviedli chorých na sv. omšu.

 

Vo štvrtok sa nám končí pôstne obdobie a vstupujeme do prežívania Veľkonočného trojdnia veľkých tajomstiev

nášho vykúpenia a našej viery.

Na Zelený štvrtok bude možnosť poklony a adorácie Najsvätejšej sviatosti po svätej omši do 21.00 hod.

Na Veľký piatok je deň prísneho pôstu, pokánia a zdržovania sa mäsitých pokrmov.

Pred obradmi Veľkého piatku sa budeme modliť o 14:00 hod. Novénu k Božiemu Milosrdenstvu

o 14.15 hod. krížovú cestu v kostole.

Vyložená Sviatosť Oltárna a poklona sv. Krížu po skončení obradov na Veľký piatok  bude do 20.00 hod.

Na Bielu sobotu bude vyložená Sviatosť Oltárna a uctenie si Pána Ježiša v hrobe, môžete prísť od 08.00 do 19.00 hod.

Od Vigílie Bielej soboty sa počas celého Veľkonočného obdobia modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“...

Po skončení obradov Vigílie na Bielu sobotu si vykonáme procesiu na oslavu Vzkrieseného Pána.

 

Po svätých omšiach si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac máj.

Na budúcu nedeľu máme veľkonočnú farskú oferu.

Všetkých milodarcov Pán Boh odmeň.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 17.

V tomto týždni prosím veriacich zo skupiny č. 1, aby prišli upratovať kostol v stredu 4.apríla.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár