Oznamy 29.04.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. apríla do 6. mája 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.4.

Sv. Pia V.,

Pápeža

1800

  Za + Margitu Luhovú

Utorok

1.5.

Sv. Jozefa,

Robotníka

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú sestru

Streda

2.5.

Sv. Atanáza,

Biskupa a učiteľa Cirkvi

1800

  Za + Viktóriu Kučíkovú

Štvrtok

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba,

Apoštolov

1800

  Za + Dušana Daniela

Piatok

4.5.

Féria

1800

  Za Božie požehnanie

  a uzdravenie pre Janku a Dušana

Sobota

5.5.

Féria

  1800

  Za + manžela Floriána Beňoviča

  a zomrelých z rodiny

Nedeľa

6.5.

Piata Veľkonočná

NEDEĽA

800

  Za veriacich

1000

  Za členov hasičského zboru
 

 

 

V pondelok o 17.00 hod. pozývam ctiteľov bl. Zdenky na „hodinku s bl. Zdenkou“.

                     Program: - modlitba sv. ruženca s bl. Zdenkou

                                       - zamyslenia nad myšlienkami bl. sestry Zdenky

                                       - uctenie relikvií

 

V utorok si pripomenieme 1. výročie blahorečenia Jána Pavla II.

Pred sv. omšou sa pomodlíme jeho ruženec Svetla a Litánie k bl. Jánovi Pavlovi.

 

V máji vás pozývam na „Májovú pobožnosť“ k Panne Márii.

Príďte sa poďakovať našej drahej Matke za vyprosené milosti a prosiť ju o pomoc a ochranu pre seba a svojich blízkych.

  

V stredu pozývam deti na detskú sv. omšu,

v piatok mládež na mládežnícku sv. omšu.

Pred týmito sv. omšami je nácvik spevokolu o 1700hod. v pastoračnom centre.

Prosím deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, aby prišli na spevokol v stredu o 1700hod.,

budú sa učiť piesne na slávnosť 1.sv. prijímania.

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 17.45hod.

Všetkých srdečne pozývam načerpať veľa milostí, ktoré nám Pán Boh ponúka, ďakovať a prosiť si ďalšie Božie požehnanie.

 

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca máj.

Spovedať budem v utorok, stredu, štvrtok a v piatok od 16.30hod.

Birmovancov a deti budem spovedať v utorok, stredu a vo štvrtok.

Chorých po mestečku spovedám v piatok od 8.30hod.

 

Dnes o 14.00hod. bude stretnutie Ružencového bratstva na fare.

Všetkých srdečne pozývam.

 

Úmysly sv. omší na mesiac jún budem zapisovať v tomto týždni po sv. omšiach.

 

V piatok sa začneme modliť novénu k Panne Márii Fatimskej.

 

V sobotu pozývam všetkých ctiteľov Božieho Milosrdenstva na „Modlitby ku sv. sestre Faustíne“.

                Program: - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

                                  - čítanie z Denníčka sv. sestry Faustíny

                                  - modlitby so sv. sestrou Faustínou

  

Dňa 12. mája je Púť detí do Rajeckej Lesnej.

Máme ešte 10 miest voľných, kto má záujem, nech sa prihlási v sakristii.

Odchod autobusu je o 700hod. zo zastávky pri kostole, príchod je asi o 1800hod.

 

Dnes je zbierka na seminár.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 4.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.5.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár