Oznamy 6.5.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 7. mája do 13. mája 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

7.5.

Féria

700

  Za + Michala

Utorok

8.5.

Féria

 

  

Streda

9.5.

Féria

1800

  Za + Fridricha

Štvrtok

10.5.

Féria

1800

  Poďakovanie Pánu Bohu za 85 rokov života

  Violy Bošánskej

Piatok

11.5.

Féria

1800

  Za + rodičov Antóniu a Klementa

  a ostatných zomrelých z rodiny

Sobota

12.5.

Féria

  1800

  Za + Elenu Lackovičovú

Nedeľa

13.5.

Šiesta Veľkonočná

NEDEĽA

800

  Za veriacich

1000

  Za + Štefana a Máriu Ščipákových
 

 

 

 

V máji vás pozývam na „Májovú pobožnosť“ k Panne Márii.

Príďte sa poďakovať našej drahej Matke za vyprosené milosti a prosiť ju o pomoc a ochranu pre seba a svojich blízkych.

 

V stredu pozývam deti na detskú sv. omšu,

v piatok mládež na mládežnícku sv. omšu.

Pred týmito sv. omšami je nácvik spevokolu o 1700hod. v pastoračnom centre.

Prosím deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, aby prišli na spevokol v stredu o 1700hod.,

budú sa učiť piesne na slávnosť 1.sv. prijímania.

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 17.45hod.

Všetkých srdečne pozývam načerpať veľa milostí, ktoré nám Pán Boh ponúka, ďakovať a prosiť si ďalšie Božie požehnanie.

 

Dňa 12. mája je Púť detí do Rajeckej Lesnej.

Odchod autobusu je o 700hod. zo zastávky pri kostole, príchod je asi o 1800hod.

 

V týždni sa modlime novénu k Panne Márii Fatimskej.

 

V nedeľu 13. mája o 1400hod. pozývam všetkých na oslavu Panny Márie Fatimskej.

                 Program: - Procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

                                   - Modlitba zasvätenia

                                   - Slávnostný ruženec s rozjímaním o tajomstvách

                                   - Modlitby a prosby k Matke Božej

                                   - Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.

                                   - Požehnanie kvetov pre mamičky

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na potreby farnosti.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.6.

 

Náš rodák Jozef Kudla z Misijnej spoločnosti Sv.Vincenta de Paul pri sv. omši, ktorá bude dňa 14. mája, zloží doživotné sľuby.

Na túto slávnosť sa môžete prihlásiť u p. Anny Bokorovej po sv. omši alebo na tel. č. 7342371 do 11. mája.

Orientačná cena je 5 Eur. Ostatné oznamy sú na nástenke.

 

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Radovan Čorňák, gréckokatolík, nar. 5. augusta 1979 v Prešove, bývajúci v Dolnom Srní č. 67,

syn Štefana a +Márie rod. Raďakovej

a

Zuzana Bistáková, rímskokatolíčka, nar. 22. januára 1985 v Trnave, bývajúca v Leopoldove,

dcéra Milana a Anny rod. Hanidžiarovej.

Ak sú vám známe cirkevno-právne prekážky tohto manželstva prosím Vás, aby ste to nahlásili na farskom úrade.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Jozef Sudor, farár