Oznamy 13.5.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 14. mája do 20. mája 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

14.5.

Sv. Mateja,

Apoštola

1800

  Za ružencové bratstvo

Utorok

15.5.

Féria

1800

  Za + manžela Petra, syna Ivana

  a ostatných + z rodiny

Streda

16.5.

Sv. Jána Nepomuckého,

Kňaza a Mučeníka

1800

  Za + Jozefa Ondriša, sestru Máriu a Oľgu

Štvrtok

17.5.

Nanebovstúpenie Pána,

Slávnosť, Prikázaný sviatok

700

  Za veriacich

1800

  Za + manžela Ondreja

Piatok

18.5.

Féria

1800

  Za+ Valériu Koprnovú

Sobota

19.5.

Féria

  1800   Za + rodičov Františku a Pavla Koštálových

Nedeľa

20.5.

Siedma Veľkonočná

NEDEĽA

800

  Za veriacich

1000

  Za + manžela Antona Tanáča
  a rodičov z oboch strán
 

 

 

V máji Vás pozývam na „Májovú pobožnosť“ k Panne Márii.

Príďte sa poďakovať našej drahej Matke za vyprosené milosti a prosiť ju o pomoc a ochranu pre seba a svojich blízkych.

 

V stredu pozývam deti na detskú sv. omšu,

v piatok mládež na mládežnícku sv. omšu.

Pred týmito sv. omšami je nácvik spevokolu o 1700hod. v pastoračnom centre.

Prosím deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, aby prišli na spevokol v stredu o 1700hod.,

budú sa učiť piesne na slávnosť 1.sv. prijímania.

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 17.45hod.

Všetkých srdečne pozývam načerpať veľa milostí, ktoré nám Pán Boh ponúka, ďakovať a prosiť si ďalšie Božie požehnanie.

 

V nedeľu 13. mája o 1400hod. pozývam všetkých na oslavu Panny Márie Fatimskej.

Slávime 95. výročie zjavení.

          Program:  - Procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

                              - Modlitba zasvätenia

                              - Slávnostný ruženec s rozjímaním o tajomstvách

                              - Modlitby a prosby k Matke Božej

                              - Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.

                              - Požehnanie kvetov pre mamičky 

 

V stredu 16. mája o 1700hod. pozývam všetkých na „večer s bl. Jánom Pavlom II.“

          Program:  - Adorácia pri Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

                             - Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

                             - Litánie k bl. Jánovi Pavlovi

                             - Prezentácia: bl. Ján Pavol a Matka Božia

                             - Uctenie relikvií bl. Jána Pavla II.

 

V sobotu 19.mája o 1100hod. je stretnutie prvoprijímajúcich detí v pastoračnom centre.

Účasť je povinná.

 

V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému.

Počas týždňa spovedám 1/2hod. pred sv. omšami, v stredu od 1630-1700hod.

V nedeľu sa nespovedá.

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.7.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár