Oznamy 23.10.2022

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 24. októbra 2022 do 30. októbra 2022

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

24.10.

 

1800

  + Juraj a Florián Beňovičoví a ostatní + z rodiny

Utorok

25.10.

 

1800

  + rodičia Koloman a Mária Vykopaloví,

  starí rodičia a brat Pavol

Streda

26.10.

 

1800

  Na poďakovanie za 80 rokov života

  a za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok

27.10.

 

1800

  + rodičia Geričoví, brat, sestra a ostatní + z rodiny

Piatok

28.10.

Sv. Ignáca Antiochijslého,

biskupa a mučeníka, spomienka

1800

  + manželia Klement a Antónia a ostatní + z rodiny

Sobota

29.10.

 

1800

  + manžel, brat Jozef a ostatní + z rodiny

Nedeľa

30.10.

31. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + rodičia a bratia Beňovičoví

1000

  Za farníkov (streamovaná)

 

 

    

 

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1172,60€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes po svätých omšiach je aj v našej farnosti zbierka na misie.

Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.

Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na november.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Zo soboty na nedeľu na budúci týždeň sa bude posúvať čas o hodinu dozadu.

 

Srdečne pozývame všetky deti, ktoré chcú osláviť sviatok Všetkých svätých, na Párty Všetkých svätých,  ktorá sa uskutoční v pondelok 31.10.2022 o 14:00 v pastoračnom centre na fare.

Prosíme deti, aby prišli v maske svojho obľúbeného svätca.

Pripravené budú hry, tombola, súťaž o najkrajšiu masku a veľa iného.

Tešíme sa na vás.

 

Úplné odpustky môžu získaťtí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu).

Ruženec sa budeme spoločne modliť v októbri 45 minút pred sv. omšou okrem nedele, kedy sa bude modliť 35 minút pred sv. omšou.

 

V tomto týždni pokračujeme:

     -     v pondelok Modlitby matiek od 16:30 v slovenskej izbe na fare,

     -     v pondelok so stretnutiami birmovancov na fare (po sv. omši cca 18:45) – tieto stretnutia sú povinnou súčasťou prípravy na birmovku,

     -     v stredu s deťmi – nielen pre prvoprijímajúce deti (1. stupeň ZŠ) od 17:00 na fare, potom v kostole sv. omša určená v prvom rade pre deti a po sv. omši krátka katechéza,

     -     v stredu od 18:45 synodálne stretnutia na fare (podľa farských oznamov),

     -     v piatok od 15:00 adorácia v kostole,

     -     v piatok pred sv. omšou od 17:00 stretko detí a mládeže, ktorí už boli na 1. sv. prijímaní, ale ešte sa nepripravujú na birmovku (2. stupeň ZŠ), potom v kostole sv. omša určená v prvom rade pre mládež a po sv. omši stretko pre mladých na fare.

 

Ďakujem za upratanie kostolaskupine č. 1.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 2.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál