Oznamy 30.10.2022

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 31. októbra 2022 do 06. novembra 2022

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

31.10.

Všetkých Svätých,

vigília slávnosti

1800

  + Ondrej

Utorok

01.11.

Všetkých Svätých,

slávnosť

0800

  Za tých, čo majú v novembri narodeniny alebo meniny

1000

  + Oľga Koptáková a sestra s manželom

Streda

02.11.

Spomienka na

všetkých verných zosnulých

0800

  Za všetkých zosnulých

1800

  + Štefan a Vlasta Bistákoví a ostatní + z rodiny

Štvrtok

03.11.

 

0800

  Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela

Piatok

04.11.

Sv. Karola Boromejského,

biskupa, spomienka

1800

  + Vladimír Antalič

Sobota

05.11.

 

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej sv. omša Za ružencové bratstvo

1800

  Na poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o ďalšiu

  Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu

Nedeľa

06.11.

32. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + otec Dezider

1000

  + Mária Slováková (streamovaná)

 

 

    

 

 

Zbierka na misie minulú nedeľu vyniesla 800€.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Srdečne pozývame všetky deti, ktoré chcú osláviť sviatok Všetkých svätých, na Párty Všetkých svätých, ktorá sa uskutoční v pondelok 31.10.2022 o 14:00 v pastoračnom centre na fare.

Prosíme deti, aby prišli v maske svojho obľúbeného svätca.

Pripravené budú hry, tombola, súťaž o najkrajšiu masku a veľa iného.

Tešíme sa na vás.

 

V utorok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých.

V utorok popoludní o 15:00 bude na cintoríne pobožnosť za zosnulých.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 30.10. do nedele 05.11.2022. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť ku sv. spovedi bude v pondelok, stredu a piatok od 16:00 a vo štvrtok po rannej sv. omši.

V pondelok a štvrtok príde podľa možnosti spovedať aj vdp. Ján Bašo.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V soboru o 07:30 bude modlitba posvätného ruženca a po sv. omši výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Možnosť získať odpustky pre zosnulých:

     -     Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky je možné získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa (02.11.)

     -     Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 01.11. do 08.11.

     Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

          1. svätá spoveď (krátko predtým alebo potom)

          2. sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

          3. modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu)

Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ku všednému.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 2.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál