Oznamy 13.11.2022

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 14. novembra 2022 do 20. novembra 2022

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

14.11.

 

 

  

Utorok

15.11.

 

1700

  + Miroslav Dziak

Streda

16.11.

 

 

  

Štvrtok

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,

rehoľníčky, spomienka

1700

  Na poďakovanie za 25 rokov manželstva

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

18.11.

 

 

  

Sobota

19.11.

 

1800

  + Štefan, rodičia z oboch strán a ostatní + z rodiny

Nedeľa

20.11.

Nášho Pána Ježiša Krista,

Kráľa neba i zeme, slávnosť

34. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Na poďakovanie za 90 rokov života,

  za zdravie a Božiu pomoc

1000

  + manžel Viliam (streamovaná)

 

 

    

 

 

Na budúci týždeň budem na dovolenke, zastupovať ma bude vdp. Tibor Sloboda.

 

V pondelok bude stretnutie birmovancov o 18:45.

 

V stredu bude stretnutie pre deti (zvlášť tie, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie) na fare od 17:00 asi do 18:30.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Na budúcu nedeľu sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Ďakujem za upratanie kostolaskupine č. 4.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál